Predstavitev izkušenj s prijavljanjem Marie Curie projektov – maj 2017