Dejavnosti

Društvo Mlada akademija organizira izobraževalne in družabne dogodke za člane in skrbi za zastopanje interesov mladih v znanosti in visokem šolstvu.

Naše pomembnejše dejavnosti so: