V ponedeljek, 29. maja, ob 17. uri v sodelovanju s ŠOU LJ organiziramo okroglo mizo Možnosti financiranja doktorskega študija in izkušnje doktorskih študentov. Dogodek bo potekal v Zeleni čitalnici na Kampusu (Pivovarniška 6, Ljubljana).

Namen dogodka je bodoče doktorske študente opremiti z informacijami, potrebnimi za uspešen začetek doktorskega študija. V prvem delu želimo s kratko predstavitvijo bodoče doktorske študente seznaniti z različnimi mehanizmi financiranja doktorskega študija, njihovimi prednostmi in slabostmi, pomembnimi roki ipd. Informiranost je na tem področju pogosto pomanjkljiva, saj večina potencialnih kandidatov ne pozna vseh mehanizmom, ki so jim na voljo.

V drugem delu bodo doktorski študenti na okrogli mizi delili svoje izkušnje in s prisotnim skušali predstaviti na kaj vse bi si danes, ko že imajo izkušnjo z doktorskim študijem, želeli, da bi bili pozorni že pred začetkom. Pomembna komponenta doktorskega študija je tudi osebnostni razvoj kandidatov v vrhunske raziskovalce in večkrat se izkaže, da so pričakovanja drugačna od realnosti. Ustrezna izbira primernega področja raziskovanja in mentorja je zelo pomembna za uspešen študij, vendar pa so študenti po zaključku magisterija s samim doktorskim študijem pogosto preslabo seznanjeni, da bi se znali pravilno odločiti.

Facebook stran dogodka