Mentor leta

Vse od nastanka društva zbiramo izkušnje in komentarje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere o upoštevanju njihovih pravic in dolžnostih, o mentorskih praksah in načinih usposabljanja. Žal se vse več govori o negativnih izkušnjah mladih na doktorskem študiju. Ob tem so mnogokrat prezrte dobre ustanove in mentorji, ki z veseljem delijo svoje izkušnje med mlajše, a se o njih le redko poroča.

Priznanje Mentor leta je namenjeno promociji dobrega mentorstva in dobrih mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih dobrih mentorjev. V Društvu si prizadevamo, da bi se to priznanje uveljavilo kot stalnica v slovenskem raziskovalnem prostoru. Leta 2019 smo priznanje podelili že desetič.

Nagrade za Mentorja leta 2018. Foto: Nina Lozej.

Seznam preteklih nagrajencev

2018 – prof. dr. Barbara Koroušić Seljak (galerija z dogodka)

2017 – prof. dr. Primož Ziherl (galerija z dogodka)

2016 – prof. dr. Mario Poljak (galerija z dogodka)

2015 – prof. dr. Barbara Simončič (galerija z dogodka)

2014 – prof. dr. Marko Bajec

2013 – prof. dr. Zdravko Kutnjak

2012 – prof. dr. Boris Žemva

2011 – prof. dr. Igor Muševič

2010 – prof. dr. Domen Leštan

2009 – prof. dr. Janko Kos

Razmislite, mogoče si tudi vaš mentor lahko zasluži priznanje Mentor leta!

Klic za vloge

Objavili smo klic za vloge za Mentorja leta 2018. Obrazec za nominacijo si lahko predogledate tukaj.

Predlagaj svojega mentorja ali mentorico

Rok za nominacijo je 15. februar 2019.

Obrazec za nominacijo

Informacije o postopku izbora

Komisija

Komisija za izbor najboljšega Mentorja leta šteje pet članov, ki so doktorski študentje, vpisani vsaj v tretji letnik študija ali pa so z njim že zaključili, vendar od datuma zagovora nista minili več kot dve leti. Komisijo za izbor Mentorja leta 2018 so sestavljali:

  • dr. Majda Pavlin (predsednica komisije)
  • dr. Tadej Stepišnik Perdih
  • Ahac Meden
  • Zarja Muršič
  • Matja Zalar
Ocenjevalci

Za izbor ocenjevalcev veljajo isti kriteriji kot za izbor komisije. Število ocenjevalcev je odvisno od števila prejetih vlog za nominacijo, njihova imena bodo znana po zaključku razpisa in pred podelitvijo nagrade. 

Ocenjevalci vlog za Mentorja leta 2018 so bili (po abecedi): Andreja Detiček, dr. Ida Djurdjevič, Maja Dolinar, dr. Kristjan Krebelj, Ahac Meden, Zarja Muršič, dr. Majda Pavlin, dr. Kristian Radan, dr. Tadej Stepišnik Perdih in Matja Zalar.

Kriteriji in postopek izbora

Ocenjevanje vlog je od izbora Mentorja leta 2016 dalje popolnoma v rokah naših ocenjevalcev in komisije. Poteka po naslednjem postopku: 

  • Pred ocenjevanjem se izmed prejetih vlog izločijo vse, ki so glede na Pravilnik o podeljevanju priznanja Mentor leta neveljavne ali pomanjkljive.
  • Vsak ocenjevalec nato dobi do 20 vlog, ki jih po vnaprej določenih kriterijih oceni z ocenami od 1 do 5. Izmed najboljših vlog lahko vsak ocenjevalec posebej izpostavi do dve vlogi, ki bi lahko bili primerni za izbor glavnega nagrajenca.
  • Komisija zbere priporočila ocenjevalcev in izmed mentorjev izbere pet finalistov. Upošteva mnenja ocenjevalcev in število prispelih vlog za vsakega mentorja.
  • Komisija na skupnem sestanku še enkrat prebere vse vloge, ki so prispele za pet finalistov, in z glasovanjem izbere Mentorja leta 2018.

Ocenjevalci in člani komisije za izbor nagrajenca vsako leto zasedajo v drugi polovici februarja, odločitev o nagrajencu pa je sprejeta konec meseca. Nagrada se podeljuje v sredini marca.

Nagrajenci Mentorja leta 2018. Foto: Nina Lozej.