Novice / News

Tudi letos nas lahko podprete z donacijo dohodnine, neposredne donacije pa bomo nagradili

Tudi letos nas lahko podprete z donacijo dohodnine, neposredne donacije pa bomo nagradili

Zakaj podpreti Mlado akademijo? Člani društva ne plačujemo nobene članarine in svoje naloge opravljamo prostovoljno. Stroške organizacije dogodkov pokrijemo z namenskimi sredstvi, kljub temu pa je z delovanjem društva povezanih nekaj splošnih stroškov, od bančnih storitev in računovodstva do članarine v združenju Eurodoc. S finančno podporo, čeprav majhno, boste vodstvu Mlade akademije, ki to delo opravlja brez kakršnegakoli honorarja, polepšali dan in olajšali udejstvovanje na področjih, ki so v interesu vseh doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere.

več...
Matic Lozinšek in Maya Petek na Dnevu ARRS 2022

Matic Lozinšek in Maya Petek na Dnevu ARRS 2022

Tudi letos je 1. in 2. 12. 2022 potekal tradicionalni Dan ARRS, ki sta se ga udeležila podpredsednik nadzorne komisije dr. Matic Lozinšek in podpredsednica društva dr. Maya Petek. Dr. Lozinšek je sodeloval kot panelist na razpravi “Evropski raziskovalni svet (ERC) in Slovenija: Kje smo in kako naprej?”, dr. Petek pa kot gostja okrogle mize “Mlajši raziskovalci v Regiji: Priložnosti in izzivi.” Obe razpravi sta izpostavili problematiko pomanjkanja kariernega razvoja na zgodnjih stopnjah raziskovalne kariere, zaradi katerih se raziskovalci na začetku kariere dolgo ne osamosvojijo in so slabo konkurenčni na evropskih razpisih.

več...
Novo vodstvo Mlade akademije in načrt dela za 2023

Novo vodstvo Mlade akademije in načrt dela za 2023

Na redni letni skupščini društva v ponedeljek, 5. 12. 2022, smo izvolili novega predsednika društva, dve novi članici upravnega odbora ter dve novi članici nadzorne komisije Mlade akademije. Pregledali smo tudi vsebinsko in finančno poslovanje društva v letu 2022 in sprejeli načrt dela za leto 2023. Na skupščini je sodelovalo 18 članov društva, od tega 15 s pravico glasovanja. Vsi kandidati in kandidatke so bili izvoljeni z večino glasov. Zapisnik skupščine si lahko preberete v prispevku.

več...
Redna skupščina društva 2022 (hibridno)

Redna skupščina društva 2022 (hibridno)

V ponedeljek, 5. 12. 2022, bo od 18:00 do predvidoma 20:00 (po CET) potekala redna skupščina društva v hibridni obliki. Fizični del bo potekal v sejni sobi Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (Trg republike 3), spletni del pa prek platforme Zoom. Na skupščini bomo izvedli izredne volitve za člane upravnega odbora in nadzornega sveta, ki so odstopili sredi mandata. Glasovali bomo tudi o spremembah statuta. Dodatne točke dnevnega reda lahko najkasneje en teden pred dogodkom, to je do ponedeljka, 28. 11. 2022, skupaj z gradivom in predlogi sklepov pošljete na info@mladaakademija.si.

več...
Mlada akademija se je pridružila koaliciji CoARA

Mlada akademija se je pridružila koaliciji CoARA

Science Europe je julija letos v sodelovanju z European University Association in dr. Karen Stroobants ter ob podpori Evropske komisije pripravila dogovor o reformi vrednotenja raziskovalne dejavnosti. Na podlagi tega dokumenta je nastala koalicija CoARA, v katero se lahko vključijo različne raziskovalne organizacije, vključno z univerzami, infrastrukturnimi organizacijami, knjižnicami, raziskovalnimi združenji, agencijami za financiranje raziskovalne dejavnosti ter relevantnimi nevladnimi organizacijami. V Mladi akademiji smo se koaliciji CoARA pridružili oktobra. Sklic ustanovitvene skupščine je predviden za 1. 12. 2022.

več...