Sodelovanje v Svetu za znanost in tehnologijo RS

Svet za znanost in tehnologijo RS je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki spremlja rezultate in učinke delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti. Šteje 14 članov, ki so imenovani, in devet članov po položaju. Člani Mlade akademije od leta 2013 v Svetu sodelujejo kot predstavniki javnosti. Seje Sveta potekajo enkrat mesečno v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V Svetu so sodelovali:

  • dr. Matic Lozinšek, IJS in FKKT UL (2018–2019)
  • dr. Jernej Zupanc, Seyens d.o.o. (2013–2018)
Člani društev Mlada akademija in VTIS na sestanku z MIZŠ, maj 2019