Za časnik Dnevnik smo dali naslednjo izjavo glede razpisa ARRS za podoktorske projekte.

“Zavzemamo se za to, da morata biti glavna kriterija pri razdeljevanju javnega denarja za znanost odličnost raziskovalca oziroma skupine in potencial raziskovalnega projekta. Zato smo zelo kritični do različnih neumestnih kriterijev, ki brez smiselne utemeljitve diskriminirajo nekatere prijavitelje. Na Mlado akademijo se je obrnilo več mladih znanstvenikov, nekateri že z delno pripravljenimi projekti, saj bi jim pridobljena sredstva na razpisu lahko omogočila nadaljevanje raziskovalne kariere v Sloveniji. Nekateri so trenutno brezposelni, nekateri so zaposleni v tujini ali pa v neraziskovalnih organizacijah v Sloveniji. Trenutni razpis bo bistveno vplival na raziskovalne kariere vseh teh in tudi drugih, več desetih znanstvenikov. Verjetno bodo naslednjič lahko kandidirali šele konec leta 2018, ko naj bi se v razpise ARRS ponovno vrnila stara, manj diskriminatorna pravila.”

https://www.dnevnik.si/1042777185