Evropski svet doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev (Eurodoc) je zveza nacionalnih združenj raziskovalcev na začetku kariere iz vse Evrope. Je zastopnik interesov mladih v znanosti in visokem šolstvu, ki jih predstavljajo pred deležniki, kot so Evropska komisija, Zveza evropskih univerz in Science Europe. Eurodoc sodeluje pri razvoju raziskovalne in visokošolske politike na različnih tematskih področjih, ki so organizirana kot delovne skupine.

Eurodoc išče navdušene prostovoljce, ki so se pripravljeni boriti za spremembe, da se pridružijo kot aktivni člani, in sicer na naslednjih področjih:

Tudi Mlada akademija je članica Eurodoca in na nekaterih področjih že sodelujemo. Sodelovanje želimo še bolj utrditi, zato iščemo člane, ki bi bili pripravljeni aktivno sodelovati v njegovih delovnih skupinah ter o dogajanju v delovni skupini poročati upravnemu odboru Mlade akademije.

Vloga je združljiva tudi s funkcijami v upravnem odboru društva Mlada akademija, predvsem s funkcijo predsednika in podpredsednika, ki naj bi bila nacionalna predstavnika Mlade akademije v Eurodocu in se udeleževala njihovih letnih srečanj. Letošnje srečanje bo potekalo v Bruslju.

Če ste se pripravljeni sodelovati pri soustvarjanju slovenske in evropske raziskovalne in visokošolske politike na enem izmed zgoraj naštetih področij, se nam oglasite na info@mladaakademija.si in/ali ana.slavec@eurodoc.net. Dogovorili se bomo za (spletni) sestanek, na katerem vam bomo podrobneje predstavili delovanje obeh društev.