V Mladi akademiji bomo v torek, 16. 4., ob 18.00 v lokalu Pritličje gostili dr. Špelo Gorički, ki sredstva za svoje raziskovalno delo pridobiva s pomočjo crowdfundinga. Dr. Špela Gorički je edina Slovenka, ki je do sedaj na znanstveni crowdfunding platformi Experiment uspela pridobiti sredstva za kar dva raziskovalna projekta – enega leta 2016 na temo ocenjevanja številčnosti populacije človeške ribice s pomočjo okoljske DNK (5946 USD), drugega pa leta 2018 na temo obnavljanja vretenčarskega živčnega sistema pri modelnem organizmu, plaščarju Ciona intestinalis (5142 USD). Dr. Špelo Gorički bomo povprašali o ozadju tovrstnega zbiranja raziskovalnih sredstev ter jo pobarali za nasvete drugim raziskovalcem, ki bi se želeli poslužiti platform za znanstveni crowdfunding. Z gostjo se bo pogovarjala dr. Tea Romih, članica UO Mlade akademije.

Urejen bo neposredni prenos dogodka, do katerega boste lahko dostopali preko spodnje povezave. Posnetek dogodka bo na voljo za kasnejši ogled.

Dr. Špela Gorički je univerzitetna diplomirana biologinja, ki je leta 2006 doktorirala na temo filogeografske in morfološke analize populacij močerila (Proteus anguinus). Po doktoratu se je pet let raziskovalno usposabljala v ZDA na Univerzi v Marylandu ter v Morskem biološkem laboratoriju Woods Hole. Po vrnitvi v Slovenijo je naletela na zaprta vrata slovenskih raziskovalnih institucij, zato se je leta 2016 odločila ustanoviti lastno podjetje, Scriptorium biologorum – Biološka pisarna. Sredstva za raziskave pridobiva v sodelovanju s slovenskimi podjetji, s pomočjo donacij in preko znanstvene crowdfunding platforme Experiment.

Vstopnine ni in ni se treba registrirati, vendar zaradi okvirne ocene števila obiskovalcev prosimo, da svojo prisotnost najavite na Facebook strani dogodka. Hvala!