V torek, 10. decembra 2019, bo od 17.15 do predvidoma 18.00 v prostorih Zavoda BOB (Robbova 15, Ljubljana) potekala redna skupščina društva. Potekala bo tik pred že napovedanim prednovoletnim druženjem, ki bo potekalo na isti lokaciji od 18. ure naprej.

Na skupščini bomo obravnavali spremembe statuta (opis logotipa društva, načini obveščanja širše javnosti, dopolnitev pogojev za redno članstvo, sprememba sestave upravnega odbora, popravki slovničnih napak), nato pa bodo predstavljeni kandidati za člane upravnega odbora in nadzornega sveta za mandatno obdobje 2019–2021.

Volitve članov upravnega odbora in nadzornega sveta bodo potekale v okviru skupščine. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, jo bomo podaljšali, dokler ne bo dovolj prisotnih članov. Če skupščina tudi po podaljšanju ne bo sklepčna, bomo organizirali elektronsko glasovanje.

Dodatne točke dnevnega reda lahko najkasneje en teden pred dogodkom, to je do torka, 3. decembra, skupaj z gradivom in predlogi sklepov pošljete na info@mladaakademija.si. Priložnost za razpravo o ostalih temah bo seveda tudi pod točko razno.

Predlagani dnevni red:

  1. Sprememba statuta društva
  2. Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora in nadzornega sveta društva
  3. Volitve
  4. Razno

Vse člane Mlade akademije vljudno vabimo, da se udeležijo skupščine!

Ljubljana, 25. november 2019