[English below]

V skladu z danes izdanimi napotki Univerze v Ljubljani v zvezi z novim koronavirusom bomo v Mladi akademiji slavnostno podelitev nagrade Mentor leta 2019 prestavili na kasnejši čas, ko bo odpravljena omejitev srečanj večjega števila ljudi (kongresov, svečanih akademij, podelitev diplom, športne vzgoje in drugih javnih dogodkov). Vsem gostom, ki so že potrdili svojo udeležbo, se najlepše zahvaljujemo in sporočamo, da prijave ostajajo veljavne tudi za bodoči termin. Kraj in ura dogodka ostajata enaka, o novem datumu pa bomo zainteresirano javnost pravočasno obvestili.

Želimo vam, da skupaj s svojimi bližnjimi ostanete zdravi.

Upravni odbor Društva Mlada akademija

***

In accordance with today’s new guidelines from the University of Ljubljana regarding the new coronavirus, the Young Academy is postponing the Mentor of the Year 2019 Award Ceremony to a time when the cancellation of large gatherings (congresses, formal academies, graduation ceremonies, sports education, and other public events) is revoked. We thank everyone who has already confirmed their attendance – the confirmation remains valid also for the future date. The time and place of the event remain the same, whereas we will inform the interested public of the future date in due time.

We wish you and your loved ones to stay healthy.

Management Board of the Young Academy of Slovenia