Konec prejšnjega meseca je v obliki telekonference potekalo srečanje predstavnikov Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (CTK) z uporabniki, katerega se je kot predstavnik Mlade akademije udeležil tudi Nejc Novak, ambasador odprte znanosti v Sloveniji. Na srečanju so bile obravnavane teme s področja odprtih raziskovalnih podatkov in znanstvene odličnosti.

Po uvodnih besedah in prestavitvi namena tega srečanja s strani direktorja CTK Mira Pušnika je sledila debata med deležniki iz različnih področij (raziskovalci, financerji, knjižničarji). Med zanimivejšimi tematikami je smiselno izpostaviti možnost navajanja odprtih podatkov med publikacijami za prijavo projektov H2020 in Horizon Europe. Ker so še vedno odprta mnoga vprašanja o vrednotenju in ocenjevanju odprtih raziskovalnih podatkov, je prišlo do oblikovanja predloga, da pravilnost in primernost raziskovalnih podatkov ocenijo raziskovalni inštituti ter nato knjižničarji ali upravljalci podatkov (ang. »data steward«) preverijo format podatkov (metapodatki) in na koncu OSIC overi podatke pred objavo na repozitoriju. Ob tem je pomembna informacija, da se formira Portal odprte znanosti, ki bo omogočil določitev aktivnih deležnikov odprte znanosti in bo ponudil tudi povezave do vseh pripomočkov, ki lahko olajšajo ali približajo odprto znanost.