V avgustu in septembru 2020 smo v Mladi akademiji s ponosom sprejeli novice o odličnih dosežkih naših članov:

  • aktualni podpredsednik društva dr. Matic Lozinšek je prejel 2,4 milijona EUR vreden ERC Starting Grant za projekt HiPeR-FChallenging the Oxidation-State Limitations of the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry (Preizkušanje omejitev oksidacijskih stanj periodnega sistema s kemijo fluora pod visokimi tlaki), za kar je bil izbran tudi za ime tedna na Valu 202;
  • nekdanji član upravnega odbora (2015–2017) in nadzorne komisije (2017–2019) dr. Aljaž Gaber je prejel temeljni podoktorski projekt ARRS s področja biokemije in molekularne biologije;
  • ambasador odprte znanosti 2019 dr. Nejc Novak je prejel temeljni podoktorski projekt ARRS s področja konstruiranja;
  • koordinatorica za mednarodno sodelovanje dr. Matja Zalar je na Univerzi v Manchestru uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Experimental Characterisation of Protein–Protein and Protein–Excipient Interactions and their Impact on Protein Conformation and Aggregation, ki je nastala v okviru mednarodnega MSCA-ITN projekta PIPPI (Protein-excipient Interactions and Protein-Protein Interactions in Formulation);
  • aktualna predsednica dr. Tea Romih si je za prvi izvirni znanstveni članek po vrnitvi v akademsko sfero in menjavi raziskovalnega področja prislužila posebno omembo v reviji ACS Sensors.

Ob tej priložnosti naj spomnimo, da sta leta 2019 temeljna podoktorska projekta ARRS prejela tudi dr. Ana Slavec (sociologija), aktualna podpredsednica nadzorne komisije društva in koordinatorica delovne skupine Eurodoc za odprto znanost, ter dr. Tome Eftimov (računalništvo in informatika), predlagatelj Mentorice leta 2018.

Vsem članom iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha pri nadaljnjem raziskovalnem delu!