Od 2. do 6. septembra 2020 je v Trstu potekal odprti forum ESOF (EuroScience Open Forum), največje mednarodne znanstveno srečanje v Evropi, ki ga organizira društvo evropskih raziskovalcev EuroScience. Zaradi epidemije koronavirusne bolezni je potekal delno v živo, delno preko spleta.

Dogodka se je udeležila tudi dr. Ana Slavec, članica Nadzorne komisije Mlade akademije, koordinatorica Eurodocove delovne skupine za odprto znanost in ambasadorka odprte znanosti v Sloveniji. V soboto, 5. septembra 2020, je bila med govorci na seji o odgovornosti za prenosljive veščine in o vlogi odgovornih raziskav in inovacij ter odprte znanosti pri tem (Who is responsible for transferable skills and how can RRI and Open Science help?).

ESOF 2020 1

V okviru seje je najprej predstavila, kako so ji prenosljive veščine pridobljene tekom doktorskega usposabljanja pomagale na karierni poti. Podobno kot pred dvema letoma v Toulousu, je opozorila na nizko zavedanje o odprti znanosti med raziskovalci na začetku kariere prenizko in da bi moralo biti več izobraževanj na temo in da bi ta morala biti bolj poglobljena od obstoječih. V diskusiji je kot primera dobre prakse navedla lansko Eurodocovo izobraževanje za ambasadorje odprte znanosti in CODATA-RDA poletne šole za podatkovno znanost. Treba je investirati tudi v podporne službe, ki raziskovalce usmerjajo in jim pomagajo pri prehodu v odprto znanost. Poudarila je, da ključnega pomembna tudi sprememba načina evalvacije dela raziskovalcev, brez katere bo težko prišlo do sprememb v kulturi.

ESOF 2020 2

Na vprašanje v naslovu je odgovorila, da bi morale biti prenosljive veščine deljena odgovornost med raziskovalci in njihovimi institucijami, saj imajo vsi od tega koristi, saj so raziskovalci tako bolj zaposljivi tako znotraj kot izven akademije.

Posnetek seje zaenkrat še ni na voljo. V okviru konference je potekalo še veliko drugih zanimivih sej, ki so bile prav tako posnete, vendar bodo posnetki dostopni z zamikom. Naslednjia konferenca ESOF bo potekala čez dve leti na Nizozemskem.