[English below]

Po uspešnih izvedbah dogodka Odprta znanost v Ljubljani v letu 2018 in v Mariboru v letu 2019 bomo v Mladi akademiji tudi letos organizirali podoben dogodek, vendar preko spleta. Tudi tokrat bo potekal v okviru Meseca znanosti, ki ga organizira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer v obliki štirih e-dogodkov v tednu odprtega dostopa od 19. do 22. oktobra, v času od 18:00 do 19:30.

Osredotočili se bomo na štiri teme: Načrt S, reproducibilnost, Evropski oblak odprte znanosti in vrednotenje raziskovalne dejavnosti. Prvi trije dogodki bodo v obliki seminarja, zadnji pa bo okrogla miza. Dogodke si bo možno ogledati v živo na YouTube. Če želite prejeti opomnik o začetku dogodka, se naročite na YouTube kanal Mlade akademije.

V ponedeljek, 19. oktobra 2020, bo naš gost Gareth O’Neill, ambasador Načrta S in doktorski kandidat na Univerzi Leiden na Nizozemskem. Načrt S je pobuda koalicije financerjev znanstvenih raziskav, med njimi tudi ARRS, naj se uresniči popoln in takojšen dostop do znanstvenih publikacij, ki stopi v veljavo januarja 2021. Zanimalo nas bo, kakšne posledice ima to za raziskovalce. To bo prvi dogodek letošnjega Meseca znanosti, zato ga bo z uvodnim nagovorom otvoril dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost pri MIZŠ. Seminar bo potekal v angleškem jeziku, diskusijo pa bo moderirala dr. Ana Slavec (Mlada akademija), Eurodocova ambasadorka odprte znanosti v Sloveniji.

Povezava do pretočnega prenosa: https://youtu.be/to7DBRpoZcg
Koda za dostop do vprašanj na sli.do: #34293

V torek, 20. oktobra 2020, na Svetovni dan statistike, bo potekal drugi seminar, ki ga organiziramo skupaj z Mlado sekcijo Statističnega društva Slovenije. Naš gost bo prof. dr. Michael Bosnjak, direktor ZPID – Leibnizovega inštituta za informacije o psihologiji in redni profesor za raziskovalne metode v psihologiji na Univerzi v Trierju. Predstavil bo brezplačna orodja, ki psihologom pomagajo zagotoviti reproducibilnost raziskav, koristna pa so tudi na drugih področjih. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku, moderirali pa ga bosta izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda (Statistično društvo Slovenije), profesorica statistike na Fakulteti za družbene vede UL, in dr. Zarja Muršič (Mlada akademija), kognitivna znanstvenica in znanstvena komunikatorka.

Povezava do pretočnega prenosa: https://youtu.be/3lo4g5rM8tg
Koda za dostop do vprašanj na sli.do: #22923

V sredo, 21. oktobra 2020, bo potekal seminar o Evropskem oblaku odprte znanosti (European Open Science Cloud, EOSC), vseevropski platformi za raziskovalne podatke, ki bo povezala obstoječe projekte in infrastrukture. Naša gostja bo mag. Dunja Legat iz Univerzitetne knjižnice Maribor, predstavnica regionalnega EOSC projekta za jugovzhodno Evropo NI4OS in članica delovne skupine Veščine in usposabljanje, ki deluje v okviru izvršilnega odbora EOSC. Predstavila bo načrte Slovenije na tem področju, ki vključujejo vzpostavitev nacionalnega repozitorija za trajno hrambo raziskovalnih podatkov ter skupni spletni portal za uporabnike, katerega cilj je, med drugim, tudi povezati slovenske deležnike na področju odprte znanosti. Pogovor bo moderiral dr. Nejc Novak (Mlada akademija), Eurodocov ambasador odprte znanosti v Sloveniji.

Povezava do pretočnega prenosa: https://youtu.be/ZJg3k19_XxE
Koda za dostop do vprašanj na sli.do: #79039

V četrtek, 22. oktobra 2020, bo potekala okrogla miza Vrednotenje raziskovalne dejavnosti, kjer bodo naši gostje prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve, prof. dr. Gregor Majdič, predsednik Komisije za raziskovalno in razvojno delo na Univerzi v Ljubljani, in mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehnične knjižnice. Zanimalo nas bo, zakaj je Univerza v Mariboru podpisala Sanfranciško deklaracijo o vrednotenju raziskovalne dejavnosti in zakaj je druge institucije (še) niso – kakšne so prednosti in pasti zavzemanja za spremembe na tem področju. Okroglo mizo bo moderirala dr. Tea Romih, predsednica Mlade akademije.

Povezava do pretočnega prenosa: https://youtu.be/iMz5wbDbGdg
Koda za dostop do vprašanj na sli.do: #45791


[English]

Open Science: a series of four online events during the International Open Access Week

After organising two well-attended open science events, first in Ljubljana in 2018 and second in Maribor in 2019, the Young Academy of Slovenia (Mlada akademija) is this year organising a series of four online events that will take place during the International Open Access Week 2020 between October 19 and 22 from 18:00 to 19:30.

The events are co-organised with the Slovenian Ministry of Education, Science and Sport as a part of the National Science Month. They will focus on four topics: Plan S, reproducibility, European Open Science Cloud and research assessment. The first two will take place in English, while tha last two only in Slovenian. You can watch the events live on the YouTube channel of the Young Academy of Slovenia. Please subscribe so that you can set to receive a reminder about the start of the event.

On Monday, October 19, we will talk about Plan S, an initiative of scientific research funders to achieve full and immediate open access to scientific publications, which will enter into force in January 2021. Our guest Gareth O’Neill, Plan S ambassador and doctoral candidate at Leiden University, will present the changes that the Plan brings to researchers. This event will kick-off this year’s Science Month, so it will be opened with an introductory speech by dr. Tomaž Boh, Director General of the Directorate of Science at the Ministry of Education, Science and Sport. The discussion will be moderated by dr. Ana Slavec (the Young Academy of Slovenia), Eurodoc Open Science Ambassador for Slovenia.

Livestream link: https://youtu.be/to7DBRpoZcg
Code for asking questions with sli.do: #34293

The Young Academy of Slovenia celebrates the World Statistics Day 2020

On Tuesday, October 20, World Statistics Day 2020, we are co-organising an event on the reproducibility of scientific research with the Young Section of the Slovenian Statistical Society. We will host prof dr. Michael Bosnjak, director of The Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID) and professor of research methods at the University of Trier, who will present tools and services they offer to facilitate reproducibility. The tools are designed for researchers in psychology and other social sciences but the presentation will be relevant also for other scientific fields. The moderators will be dr. Katja Lozar Manfreda (Slovenian Statistical Society), associate professor of statistics at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, and dr. Zarja Muršič (the Young Academy of Slovenia), cognitive scientist and science communicator.

Livestream link: https://youtu.be/3lo4g5rM8tg
Code for asking questions with sli.do: #22923

On Wednesday, October 21, we will talk about the European Open Science Cloud (EOSC) with Dunja Legat, Msc, from the University Library Maribor who is the representative of NI4OS, the regional EOSC project for South-East Europe and member of the EOSC Skills & Training Work Group. The event will be held in Slovenian and moderated by dr. Nejc Novak (the Young Academy of Slovenia), Eurodoc Open Science Ambassador for Slovenia.

Livestream link: https://youtu.be/ZJg3k19_XxE
Code for asking questions with sli.do: #79039

On Thursday, October 22, we are organising a roundtable about research assessment. Our guests will be prof. dr. Janja Hojnik from the University of Maribor, prof. dr. Gregor Majdič from the University of Ljubljana and Miro Pušnik, Msc, director of the Central Technical Library. We will talk about the San Francisco Declaration on Research Assessment that was signed by the University of Maribor but not by other universities in Slovenia. The discussion will be moderated by dr. Tea Romih, president of the Young Academy of Slovenia.

Livestream link: https://youtu.be/iMz5wbDbGdg
Code for asking questions with sli.do: #45791