Na Mlado akademijo se je v začetku septembra obrnila skupina mladih raziskovalk in raziskovalcev, katerih raziskovalno delo je bilo močno prizadeto zaradi pandemije Covid-19. Predvsem tisti, vpisani v zadnji letnik doktorskega študija, so izrazili strah, da ne bodo mogli uspešno izpolniti pogojev za zaključek usposabljanja (potrditev zastavljenih hipotez ter objavo vsaj enega znanstveno-raziskovalnega članka), s tem pa tudi pogojev za uspešno izpolnitev zahtev do financerja (ARRS).

Skupina 28 mladih raziskovalk in raziskovalcev in njihovih mentorjev z različnih slovenskih raziskovalnih organizacij je zato konec septembra na ARRS in MIZŠ naslovila prošnjo za 6-mesečno podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti do ARRS. Za vse tiste, ki bi lahko utemeljeno dokazali, da so ukrepi za zajezitev pandemije Covid-19 letošnjo pomlad nepopravljivo prizadeli potek doktorskega študija in ogrozili možnost za uspešno dokončanje doktorskega programa, pa so zaprosili še za do 6-mesečno podaljšanje financiranja, odvisno od individualne situacije. Pobudo mladih raziskovalk in raziskovalcev smo v Mladi akademiji podprli s podpornim pismom, pridobili pa smo tudi podporo Doktorske šole UL in Kolegija Univerze v Mariboru (dokumentacija je interne narave).

Pobuda je obrodila sadove, saj je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. 11. 2020 sprejel 134. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki omogoča 1-letno podaljšanje roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti:

134. člen 
(podaljšanje usposabljanja mladih raziskovalcev) 

Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in ki se jim rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti za zaključek usposabljanja (zagovor doktorata) izteče v obdobju od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021, se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša za eno leto.

Vsem mladim raziskovalcem, ki bodo zaradi tega določila lažje spali, želimo vse dobro pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. ARRS in MIZŠ pa se zahvaljujemo za konstruktivno sodelovanje in pravočasno ukrepanje.