Radio Študent s svojo proaktivnostjo in svobodomiselnostjo že več kot pol stoletja bogati slovenski medijski prostor. Zaradi družbenokritičnih načel skozi radijski eter v ospredje prebojno potiska znanstveno miselnost in zato ga lahko označimo kot najstarejšega slovenskega promotorja znanosti, ki znanost komunicira kritično, premišljeno ter vedno inovativno.

S svojim priseganjem h kakovostnim vsebinam na vseh področjih delovanja predstavlja multidisciplinarno in nujno enkratnost v slovenskem ter evropskem prostoru. Za ohranjanje analitičnega duha s študentsko in mladostno miselnostjo pa je nujno, da se ohrani njegov obstoj z nemotenim delovanjem.

Radio Študent je Mladi akademiji večkrat odstopil prostor v etru za teme, ki so za interesno skupino, ki jo zastopamo, izjemno pomembne, za večino drugih medijev pa obrobne (npr. duševno zdravje doktorskih študentov, problematika usposabljanja mladih raziskovalcev – 1. del, 2. del), ter nam leta 2019 posvetil celotno oddajo. Dr. Zarja Muršič, nekdanja urednica Znanstvene redakcije Radia Študent in dobitnica nagrade Društva novinarjev Slovenije za izjemne novinarske dosežke v letu 2020, pa je tudi naša članica. 

Mlada akademija se zato pridružuje podpornikom Radia Študent pri pobudi, da se ohrani njegov obstoj in nemoteno delovanje. Tudi vse naše sledilce vabimo, da podpišete peticijo za ohranitev Radia Študent: https://koalicija.radiostudent.si/.