Tematika duševnega zdravja med raziskovalci je izjemnega pomena, saj se glede na podatke svetovnih raziskav, objavljenih v prestižni reviji Nature, s težavami v duševnem zdravju sooča več kot 80 % mladih na začetku raziskovalne kariere, kar močno vpliva na njihovo kvaliteto življenja. Neravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, pritiski objavljanja člankov, negotov razvoj kariere, kratkotrajne pogodbe in odnos z mentorjem so le nekateri izmed vzrokov, ki gradijo stiske raziskovalcev. Stiske, ki se v luči epidemije COVID-19 še poglabljajo.

V ta namen v sklopu mednarodnega dneva duševnega zdravja na univerzah,
med 3. in 5. marcem 2021
organiziramo dogodek, ki bo naslovil tematiko
duševnega zdravja doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere ter z njim povezane izzive.

Z dogodkom želimo nasloviti že prisotne vzroke in posledice duševnih stisk ter preprečiti njihovo zaostrovanje, spregovoriti z udeleženci o njihovih težavah ter jim v okviru delavnic ponuditi občutka varnosti in nadzora z veščinami, ki jim bodo omogočale učinkovitejše soočanje in uspevanje. Predvsem pa bi radi našim udeležencem ponudili premik v slovenskem okolju z:

  • Ozaveščanjem o pomenu duševnega zdravja,
  • Izpostavljanjem pomena skrbi za psiho-fizično zdravje,
  • Opozarjanjem na nujnost destigmatizacije tega področja,
  • S pogovarjanjem o pomoči, ki je že dostopna v Sloveniji.

Program bo vključeval predavanja domačih in tujih strokovnjakov s področja duševnega zdravja, delovne izčrpanosti in fizičnih posledic vztrajne duševne stiske. V sodelovanju s programom OMRA bomo udeležencem ponudili več delavnic, s katerimi bomo omogočili postopno ozaveščanje in naslavljanje problematike ter ponudili orodja uspešnejšega soočanja z vsakodnevnimi izzivi. V program smo vključili tudi okrogli mizi; “Duševno zdravje pri doktorskih študentih in raziskovalcih na začetku kariere” ter “Izzivi in priložnosti v odzivu na pandemijo COVID-19 in s tem povezanim delom od doma ter brisanjem delovnega časa”. S povabilom strokovnjakov in deležnikov edinstveno udeleženih v tematiki obeh okroglih miz želimo spodbuditi dialog in opozoriti na specifičnost problematike gledane z različnih zornih kotov.