Radio Študent je novembra 2020 in aprila 2021 tri svoje oddaje posvetil položaju raziskovalcev na začetku kariere s poudarkom na mladih raziskovalcih in trgu dela za mlade doktorje. Izjave za oddaje je poleg ostalih gostov prispevala tudi predsednica Mlade akademije dr. Tea Romih.

Opravljanje birokratskih in administrativnih del, pedagoške obveznosti, opravljanje raziskav, nabiranje točk Sicris za mentorje, pisanje znanstvenih člankov in raziskovalno delo za lastni doktorat … Vse to in še več preživljajo nekateri mladi raziskovalci. A kaj jih čaka po končanem doktoratu? Prva oddaja na to temo je bila posvečena splošnim podatkom o mladih raziskovalcih in mnenjem strokovnjakov. Sodelovali so Oto Luthar (ZRC SAZU), Tea Romih (Mlada akademija), Jernej Kosi (visokošolski sindikat FF UL) in Lucija Dežan (mlada raziskovalka na ZRS Koper).

Kaj se dogaja v zakulisju dela mladih raziskovalcev med usposabljanjem? Pogosto se zgodi, da je mladim raziskovalcem naloženo delo, ki ga mentorji ali katedre ne uspejo oziroma ne želijo opraviti. Slednje vključuje številna administrativna, birokratska, pa tudi pedagoška dela. Mladi raziskovalec tako postane podaljšek svojega mentorja, prepuščen sam sebi in dobri volji svojega mentorja, katedre ali centra. Predvsem fakultete imajo izredno nejasne strategije, kaj želijo z mladimi raziskovalci doseči, potem ko le-ti doktorirajo. O tej problematiki so za Radio Študent izjave podali anominmni mladi raziskovalec, Lucija Dežan in Tea Romih.

V zadnjem desetletju v Sloveniji beležimo masifikacijo vpisa doktorskih študentov. Ta je s finančno krizo v obdobju od 2012 do 2016 poglavitno vplivala na povečano brezposelnost raziskovalcev na začetku kariere, predvsem tistih s področja umetnosti, družboslovja in humanistike. Doktorski študenti študirajo dlje kot nekoč, struktura financiranja doktorskega študija se je spremenila, za doktorje znanosti pa ni dovolj akademskih delovnih mest. Radio Študent je v oddaji povzel izsledke našega poročila o slovenskem trgu dela za raziskovalce na začetku kariere. Poleg Tee Romih so v prispevku so sodelovali tudi Franci Demšar s pojasnili zgodovine slovenske znanosti, Dejan Valentinčič z informacijami o begu možganov iz Slovenije in Suzana Žilič Fišer s komentarji o pomenu prenosljivih veščin za zaposljivost doktorandov.