Maja Dolinar, so-koordinatorica Eurodocove delovne skupine za odprto znanost in ambasadorka odprte znanosti v Sloveniji, se je 21. julija 2022 udeležila e-konference Eurasian Young Scientists Open Science Salon, ki so jo organizirali Beijing International Exchange Association, CODATA, Tunku Abdul Rahman University College (TAR UC), “Athena”​ Research and Innovation Center, OpenAIRE AMKE. Na konferenci se je zbralo 19 mladih znanstvenikov in strokovnjakov na področju odprte znanosti iz 11 evropskih in azijskih držav, da bi obravnavali teme politike odprte znanosti, dostopa do odprtih podatkov, univerzitetnih praks odprte znanosti in promocije odprte znanosti v splošni javnosti. Na dogodku je bilo uradno objavljeno tudi poročilo raziskave o trenutnem stanju in razvojnih trendih odprte znanosti v Aziji in Evropi.

Prvi dan konference, 20. julija, je Salon vodila dr. Jieni Guo, generalna sekretarka Beijing International Exchange Association. Dogodek so otvorili Hilary Hanahoe (Italija), generalna sekretarka Research Data Alliance, Simon Hodson (Francija), podpredsednik strokovne svetovalne skupine pri Unescovem svetovalnem odboru za odprto znanost in izvršni direktor CODATA, Fermín Serrano Sanz, komisar vlade Aragonije za Agendo 2030, in Elli Papadopoulou, koordinatorica NOAD za Grčijo, ki so z udeleženci delili izkušnje o politikah odprte znanosti Združenih narodov in Evropske unije.

Doc. dr. Vladimir Otašević s Klinike za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra Srbije, izr. prof. Rui Jing z Visoke šole za energetiko Univerze Xiamen, izr. prof. Nadica Miljković s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Beogradu in izr. prof. Longbiao Chen z univerze Xiamen so nato razpravljali o odprtem dostopu do znanstvenih in tehnoloških informacij.

Drugi dan konference, 21. julija, je Salon vodil podpredsednik Loke Chui Fung za raziskave, razvoj in komercializacijo s TAR UC. Judit Fazekas-Paragh, vodja oddelka za podporo izobraževanju in raziskavam na Univerzi v Debrecenu in Nacionalni knjižnici, izr. prof. Yasuhisa Kondo z Japonskega raziskovalnega inštituta za človeštvo in naravo, dr. Juan Huang, raziskovalec na Inštitutu za fiziko plazme Kitajske akademije znanosti, izr. prof. Tan Hui Yin, dekan Fakultete za uporabne znanosti s TAR UC in doc. dr. Zhenyin Hai z univerze Xiamen so na tretji seji razpravljal o različnih načinih, kako pritegniti več ljudi k sodelovanju v odprti znanosti in povečati javno znanstveno pismenost.

Na zadnji seji so Natalie Pistunovich, predavateljica na Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, izr. prof. Goh Kam Meng s TAR UC, Maja Dolinar, raziskovalka in vodja digitalne hrambe v Arhivu Družboslovnih podatkov Univerze v Ljubljani, in prof. Yi-Fu Cai z Oddelka za astronomijo na Univerzi za znanost in tehnologijo Kitajske je delil izkušnje izvajanja odprte znanosti na svojih univerzah.