Datum in ura: Sreda, 26. oktober 2022  16.00 – 19.00 CET| Date and time: Wednesday, 26th October 2022 4.00 pm-7 pm CET

V sredo, 26. oktobra 2022, Mlada akademija v okviru meseca znanosti ponovno organizira dogodek Doktorat – kako pa ti definiraš uspeh? V prvem delu dogodka bomo izvedli delavnico z naslovom Od preživetja do uspeha tekom doktorata, v kateri bomo predstavili kaj je dobro vedeti ob začetku doktorata ter kaj so ključni elementi, ki so potrebni za uspešen doktorski študij. Naslovili bomo tudi izzive, s katerimi se doktorski študentje pogosto srečujejo, in predstavili strategije za vzpostavitev zdravega ravnotežja med delom in zasebnim življenjem. Delavnica bo istočasno potekala v slovenskem in angleškem jeziku. V drugem delu dogodka bomo slišano nadgradili z delavnico Orodja za uspešno krmiljenje tekom doktorata, kjer bo socialna pedagoginja Tara Duralija predstavila praktične pristope za ohranjanje duševnega zdravja v stresnih situacijah.

Na dogodek se lahko prijavite na povezavi. Rok za registracijo je 25. oktober 2022.

On Wednesday,  October 26th 2022, the Young Academy of Slovenia is organising a virtual event PhD – how do you define success? In the first part of the event, there will be an interactive workshop From surviving to thriving in your PhD, in which we will present what is good to know at the beginning of your PhD and what is needed to successfully finish it. We will discuss common issues that arise during a PhD and present some strategies on how to tackle them and establish a healthy work-life balance. The workshop will be held simultaneously in Slovene and English. In the second part of the event, there will be a workshop Tools for successful navigation during a PhD which will be held in Slovene only.

You can register for the event on this link. Registration deadline is 25th October 2022.

Program | Programme

16.00 – 17.30 Delavnica | Workshop

Od preživetja do uspeha tekom doktorata

Dr. Urška Slapšak

From surviving to thriving in your PhD

Dr. Matja Zalar

17.40 – 19.00 Delavnica | Workshop

Orodja za uspešnejše krmiljenje tekom doktorata

Tara Duralija

Od 19.00 dalje: Sproščeno druženje | Virtual social gathering