[English below]

Po dveh virtualnih izvedbah se v Mladi akademiji vračamo k organizaciji prireditve Odprta znanost v živo oziroma v hibridni obliki. Tudi letos, že peto leto zapored, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v okviru Meseca znanosti.

Prireditev bo potekala v četrtek, 27. oktobra 2022, od 13. do 18. ure v Veliki dvorani MIZŠ pod geslom “z večjo odprtostjo do boljših raziskav”. Za temo smo namreč izbrali vprašanje, kako je odprta znanost povezana s kakovostjo raziskav oziroma raziskovalnega dela in njenim vrednotenjem. 

V prvem delu nam bodo gostje dr. Ivan Skubic, dr. Sebastian Dahle, dr. Boštjan Markoli in predstavnik Slovenske skupnosti odprte znanosti in Skupnosti Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC) predstavili različne pobude na tem področju, ki jim bo sledila moderirana diskusija. V drugem delu bosta potekali vabljeni predavanji gostij iz tujine, in sicer dr. Anne Abalkine o ugrabljenih revijah (hijacked journals) in dr. Elisabeth Bik o manipulacijah s fotografijami v biomedicinskih publikacijah.

13.00-13.30 Prihod udeležencev

13.30-13.45 dr. Tea Romih (Mlada akademija): Uvodni nagovor (dvojezično)

13.45-14.00 dr. Ivan Skubic (MIZŠ): Okvir razvoja odprte znanosti v Sloveniji glede vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela (v slovenščini)

14.00-14.15 dr. Sebastian Dahle (Eurodoc): Participation of Early-Career Researchers in the Advancement of Open Science and Research Assessment Across Europe (v angleščini)

14.15-14.30 Damjan Harisch (Arnes): Vloga Slovenske skupnosti odprte znanosti pri naslavljanju odprtih izzivov (v slovenščini)

14.30-14.45 dr. Boštjan Markoli (Univerza v Ljubljani)

14.45-15.15 Moderirana diskusija

15.15-15.45 Odmor

15.45-16.45 dr. Anna Abalkina (Svobodna Univerza v Berlinu / Retraction Watch): Authorship Fraud in Scientific Literature (v angleščini)

16.45-17.00 Odmor

17.00-18.00 dr. Elisabeth Bik (Science Integrity Digest): The Dark Side of Science: Misconduct in Biomedical Research (v angleščini)

Za udeležbo v živo je obvezna registracija preko Eventbrite (do 25. 10. 2022), preko spleta pa boste dogodek lahko spremljali na YouTube kanalu Mlade akademije.

***

After two online events, the Young Academy of Slovenia is returning to the organization of the Open Science event in a live (hybrid) format. For the fifth year in a row, we are also cooperating with the Ministry of Education, Science and Sports (MIZŠ) as part of the National Science Month.

The event will take place on Thursday, October 27, 2022, from 13:00 to 18:00 in the Great Hall of the Ministry of Education, Science and Sports under the motto “With Greater Openness to Better Research”. We have chosen the topic of how open science is related to the quality of research work and its evaluation.

In the first part, our guests dr. Ivan Skubic, dr. Sebastian Dahle, dr. Boštjan Markoli and a representative of the Slovenian Open Science Community and the European Open Science Cloud (EOSC) Association will present various initiatives in this area, which will be concluded by a moderated discussion. The second part will feature invited lectures by guests from abroad, namely by dr. Anna Abalkina on hijacked journals and dr. Elisabeth Bik on image manipulation in biomedical publications.

13:00-13:30 Arrival of the participants

13:30-13:45 dr. Tea Romih (the Young Academy of Slovenia): Welcome speech (bilingual)

13:45-14:00 dr. Ivan Skubic (MIZŠ): The Framework for the Development of Open Science in Slovenia Regarding Research Assessment (in Slovenian)

14:00-14:15 dr. Sebastian Dahle (Eurodoc): Participation of Early-Career Researchers in the Advancement of Open Science and Research Assessment Across Europe (in English)

14:15-14:30 Damjan Harisch (Arnes): The Role of Slovenian Science Community in Addressing Open Challenges (in Slovenian)

14:30-14:45 dr. Boštjan Markoli (University of Ljubljana)

14:45-15:15 Moderated discussion

15:15-15:45 Coffee break

15:45-16:45 dr. Anna Abalkina (Freie Universität Berlin / Retraction Watch): Authorship Fraud in Scientific Literature (in English)

16:45-17:00 Coffee break

17:00-18:00 dr. Elisabeth Bik (Science Integrity Digest): The Dark Side of Science: Misconduct in Biomedical Research (in English)

To participate on-site, you must register through Eventbrite (until October 25, 2022). You can watch the event online at the Young Academy’s YouTube channel.