V ponedeljek, 5. 12. 2022, bo od 18:00 do predvidoma 20:00 (po CET) potekala redna skupščina društva v hibridni obliki. Fizični del bo potekal v sejni sobi Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (Trg republike 3), spletni del pa prek platforme Zoom. Povezavo do seje bomo udeležencem, ki bodo potrdili udeležbo, na dan dogodka poslali po elektronski pošti. Če se želite udeležiti skupščine, prosimo, da se registrirate prek Google obrazca. Število mest v živo je omejeno (max. 20 oseb) in bo predvidoma rezervirano za aktivno jedro društva, tako da vsem ostalim priporočamo udeležbo prek spleta.

Na skupščini bomo izvedli izredne volitve za nadomestne člane upravnega odbora in nadzornega sveta, ki bodo zamenjali trenutne člane, ki so odstopili sredi mandatnega obdobja. Sprejeli bomo tudi nekaj sprememb statuta. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna (20 prisotnih rednih članov), jo bomo podaljšali za 30 min, dokler ne bo dovolj prisotnih članov (vsaj 12 rednih članov, od tega vsi člani upravnega odbora). Če skupščina tudi po podaljšanju ne bo sklepčna, bomo organizirali naknadno elektronsko glasovanje.

Predlagani dnevni red:

  1. Pregled dela v letu 2022 in finančno poročilo
  2. Program dela za leto 2023
  3. Predstavitev predlaganih sprememb statuta in glasovanje
    • Skrajšanje mandatov upravnega odbora in nadzorne komisije na 1 leto
    • Povečanje števila mest v nadzorni komisiji s 3 na 3–5
  4. Predstavitev nadomestnih kandidatov za člane upravnega odbora in nadzornega sveta društva ter volitve
  5. Razno

Dodatne točke dnevnega reda lahko najkasneje en teden pred dogodkom, to je do ponedeljka, 28. 11. 2022, skupaj z gradivom in predlogi sklepov pošljete na info@mladaakademija.si. Priložnost za razpravo o ostalih temah bo seveda tudi pod točko razno.

Vse člane Mlade akademije vljudno vabimo, da se udeležijo skupščine!

Ljubljana, 14. 11. 2022