Tudi letos je 1. in 2. 12. 2022 potekal tradicionalni Dan ARRS, ki sta se ga udeležila podpredsednik nadzorne komisije dr. Matic Lozinšek in podpredsednica društva dr. Maya Petek. Dr. Matic Lozinšek je sodeloval kot panelist na razpravi “Evropski raziskovalni svet (ERC) in Slovenija: Kje smo in kako naprej?“, dr. Maya Petek pa kot gostja okrogle mize “Mlajši raziskovalci v Regiji: Priložnosti in izzivi.

Program dogodka ARRS 2022: panelna razprava Evropski raziskovalni svet (ERC) in Slovenija: Kje smo in kako naprej?
Program dogodka Dan ARRS 2022: okrogla miza Mlajši raziskovalci v Regiji: Priložnosti in izzivi

V plenarnem delu je prof. dr. Alice Valkárová, članica Znanstvenega sveta, Evropski raziskovalni svet (ERC), izpostavila, da je Slovenija, podobno kot druge države t.i. Widening Participation, slabo uspešna na ERC razpisih (4 %), še posebej na stopnji Consolidator grants, ter da so prijave na ERC razpise zelo slabo ocenjene predvsem v prvi fazi. Tiste, ki pridejo v drugo fazo, pa imajo podobno stopnjo uspešnosti (cca. 43 %) kot prijave iz zahodnoevropskih držav.

Na okrogli mizi o ERC projektih je razpravo odprl dr. Matic Lozinšek in izpostavil, da imamo v Sloveniji težave z izgrajevanjem karier mlajših raziskovalcev, saj ti zelo dolgo ne postanejo samostojni. Na okrogli mizi o mlajših raziskovalcih sta obe predstavnici mladih, tj. dr Tamara Pavasović Trošt in dr. Maya Petek, izpostavljali specifično problematiko, predstavniki agencij pa opisovali svoje poskuse naslavljanja tega. Razprava je potekala o:

  • Izgrajevanju trajnostnih karier R1 & R2 raziskovalcev in problematiki prekarnosti: veriženje kratkih pogodb;
  • Faktorjih, ki spodbujajo ali onemogočajo mobilnost: odsotnost slovenskih sredstev za mobilnost, pomanjkanje raziskovalnih sredstev za obisk v tujini, problematika stanovanj, službe za partnerja, vrtca ipd. za mlade; dr. Trošt je izpostavila primer sodelavca iz Makedonije, ki je dobil mesto v Sloveniji, ampak mora počakati dve leti, preden se mu lahko pridruži njegov otrok;
  • Ločevanje ARRS razpisov med kariernimi stopnjami;
  • Kako privabiti najboljše v raziskovalno dejavnost: problem plač predvsem pri doktorskih kandidatih (MR), potem pa raziskovalna avtonomija in dober karierni razvoj (ki ga ni) kot nekaj, kar mladi posebej cenimo.