V Ljubljani je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani med 4. in 5. junijem potekala Eurodocova letna konferenca za raziskovalce na začetku kariere. Konferenčni program je vključeval predavanja, okrogle mize in kratke debate, pri čemer so sodelovali tudi člani Mlade akademije (MA).

Na prvi okrogli mizi so razpravljali o izvoru obstoječih razlik med članicami EU-13 in EU-14, ovirah za doseganje bolj uravnoteženega bega možganov ter primerih dobrih praks, ki povečujejo privlačnost in zadrževanje raziskovalnih, inovacijskih in podjetniških talentov v državah EU-13. Moderatorka tega panela je bila dr. Maya Petek, članica MA.

Na drugi okrogli mizi je prav tako sodeloval član MA, dr. Jure Mravlje. Tu so razpravljali o raziskovalni odličnosti, ki v akademskem svetu pogosto služi kot merilo za ocenjevanje raziskovalnih projektov. Poudarili so, da ocenjevanje potrebuje nova merila, ne le faktor vpliva znanstvenih revij. Razpravljali so tudi o širšem razumevanju odličnosti in spodbujanju raznolikosti raziskovalnega okolja.

Zadnji dan konference je otvoril prof. dr. Heitor, ki nam je predstavil pomen spodbujanja kariere mladih raziskovalcev v Evropi. Sledila je okrogla miza, kjer so razpravljali o izzivih razdrobljenosti in inovacijskih vrzelih v državah EU-13 in vzpostavitvi programa Širitev in Ljubljanskega procesa. Na naslednji okrogli mizi je sodelovala članica MA, dr. Ana Slavec. Debata je potekala na temo trajnostnih kariernih poti raziskovalcev. Kljub temu, da je znanost ključna za napredek, se postavljajo mnoge karierne ovire in negotovosti za raziskovalce.

Konferenco se je končala z okroglo mizo, kjer so razpravljali o akademskem svetu v Ukrajini po ruski invaziji. Govorili so o pomanjkljivostih in potrebah ukrajinskega akademskega sveta ter raziskali kratkoročne in dolgoročne pristope za vključitev Ukrajine v evropski raziskovalni in visokošolski prostor. V tem panelu je bil aktiven član MA dr. Sebastian Dahle, ki je bil tudi vodja programsko-organizacijskega odbora konferenco in je aktualen predsednik Eurodoca.

Več informacij o dogodku najdete na Eurodocovi spletni strani ali v zborniku dogodka.