Posvet o predlogu ZRRID v Državnem svetu - september 2021

Predsednica društva dr. Tea Romih je 21. 9. 2021 v okviru posveta o predlogu novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti predstavila stališče Mlade akademije do omenjenega zakona. 

>> Spletna stran dogodka

>> Prosojnice [PDF] 

Strokovna stališča so predstavili tudi: akad. dr. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU); dr. Matjaž Mikoš, podpredsednik Inženirske akademije Slovenije (IAS); dr. Gregor Anderluh, predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS); dr. Igor Papič, podpredsednik Rektorske konference Slovenije; dr. Andreja Gomboc, predsednica Sveta RS za znanost in tehnologijo; dr. Klavdija Kutnar, predsednica Sveta RS za visoko šolstvo; dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta »Jožef Stefan«; dr. Gregor Majdič, novoizvoljeni rektor Univerze v Ljubljani; mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS); dr. Hubert Kosler, direktor Yaskawe Slovenija d.o.o.; in dr. Matjaž Gams, državni svetnik.