Iščemo doktorske študenta in študentke, lahko tudi raziskovalce ali raziskovalke po doktoratu, ki želijo sodelovati pri soustvarjanju slovenske raziskovalne in visokošolske politike, so motivirani za zastopanje interesov članov društva ter imajo vodstvene kompetence. Kandidate in kandidatke bomo uvajali v tekoče projekte društva ter najbolj motivirane spodbudili, da kandidirajo na volitvah za mesto predsednika ali podpredsednika društva. Gre za prostovoljni neplačani funkciji.

Glavne naloge predsednika društva so vodenje skupine aktivistov društva, zastopanje interesov članov društva in predstavljanje društva v javnosti. Poleg tega je v pristojnosti predsednika tudi sodelovanje z Evropskim svetom doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev (Eurodoc) in sklicevanje sestankov upravnega odbora in skuščine društva.

Podpredsednik je namestnik predsednika in mu pomaga pri izvajanju teh nalog. Za oba je zelo zaželeno, da se udejstvujeta v eni izmed delovnih skupin Eurodoca (Akreditacija, Doktorsko usposabljanje, Zaposlovanje in razvoj kariere, Enakost, Interdiciplinarnost, Duševno zdravje, Mobilnost, Odprta znanost,Raziskave politike, Raziskovalna integriteta).

Tako mesto predsednika kot podpredsednika društva je lahko odlična karierna iztočnica, saj z aktivnim delovanjem v društvu pridobite vodstvene izkušnje in kompetence, ki jih lahko vključite v življenjepis.

Poleg tega trenutno iščemo še tajnika in blagajnika društva ter koordinatorja za stike z javnostmi in za organizacijo dogodkov. Če vas zanima katerakoli od naštetih funkcij, se nam oglasite na e-mail info@mladaakademija.si. Trenutna vodstvena ekipa bo novim kandidatom nudila podporo in pomoč pri prevzemanju nalog.