Od ponedeljka, 27. julija, od 9:00 do petka, 31. julija 2020, do 18:00 bo potekala izredna dopisna skupščina društva, na kateri bomo obravnavali uskladitev statuta društva z Zakonom o društvih (ZDru-1) in Zakonom o nevladnih organizacijah (ZNOrg), še posebej v delu, ki se nanaša na status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.

Glasovanje o spremembah statuta bo potekalo preko elektronskega obrazca. Vabilo, gradivo in povezavo do glasovalnega obrazca boste vsi redni člani in članice prejeli prek e-poštnega obvestilnika (Mailchimp). V kolikor ste včlanjeni v Društvo Mlada akademija in gradiva ne boste prejeli, nas obvestite preko e-pošte na naslov info@mladaakademija.si. Na isti naslov se lahko obrnete s kakršnimikoli vprašanji v zvezi s skupščino, glasovanjem ali drugimi aktivnostmi Mlade akademije.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, jo bomo podaljšali, dokler ne bomo zbrali zadostnega števila glasov.

Vaši glasovi bodo veljavni, če boste v glasovalni obrazec vpisali svoje ime, priimek in e-poštni naslov ter boste pri vsakem sklepu označili, ali glasujete ZA ali PROTI sklepu ali se izločate iz glasovanja. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali pazljivo in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Prosimo, da se seznanite z našo politiko varstva podatkov.

Predlagani dnevni red:

  1. Sprememba statuta društva

Dodatne točke dnevnega reda lahko najkasneje en teden pred dogodkom, to je do ponedeljka, 20. julija, skupaj z gradivom in predlogi sklepov pošljete na info@mladaakademija.si.

Vse člane Mlade akademije vljudno vabimo, da se udeležijo skupščine!

Ljubljana, 12. julij 2020