Od ponedeljka, 27. julija, od 9:00 do petka, 31. julija 2020, do 18:00 je potekala izredna dopisna skupščina društva, na kateri smo obravnavali uskladitev statuta društva z Zakonom o društvih (ZDru-1) in Zakonom o nevladnih organizacijah (ZNOrg), še posebej v delu, ki se nanaša na status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Od sobote, 1. avgusta, od 18:40 pa do ponedeljka, 3. avgusta 2020, do 12:00 je potekalo glasovanje o dopolnilih k prenovljenemu statutu.

Na skupščini je sodelovalo 30 članov društva, od tega 29 s pravico glasovanja. Vsi predlogi in dopolnila so bili sprejeti z večino glasov. Zapisnik skupščine in prenovljeni statut si lahko ogledate na spodnjih povezavah: