[English below]

Društvo Mlada akademija bo letos že dvanajstič zapored podelilo nagrado “Mentor leta”, ki je namenjena najboljšim slovenskim mentorjem doktorskih študentov.

Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imate vsi doktorski študenti, ki ste se vpisali na študij leta 2018 ali prej, in nekdanji doktorski študenti, ki ste zagovarjali doktorsko disertacijo leta 2018 ali kasneje.

Svojega mentorja lahko predlagate tako, da izpolnite vlogo, ki je tudi letos v obliki spletnega obrazca (kliknite na povezavo). Vloga je razdeljena na dve strani: na prvi strani vnesete podatke o vas in vašem mentorju, na drugi strani pa sledi sedem vsebinskih vprašanj. Pred izpolnjevanjem si lahko vlogo predogledate na povezavi (v PDF formatu).

Na podstrani Mentor leta lahko najdete tudi vlogo v angleškem jeziku in pravilnik (PDF).

Rok za vložitev nominacij je 5. april podaljšan do 11. aprila 2021. Nagrado bomo podelili na zaključni prireditvi, ki jo bomo v sodelovanju z Agencijo za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) organizirali tekom letošnjega leta.

Če imate kakšno vprašanje, nam lahko pišete na: info@mladaakademija.si

Lep pozdrav.
Upravni odbor Društva Mlada akademija

Mentor of the year 2020 – call for nominations

This year, the Young Academy of Slovenia (Društvo Mlada akademija) will present the award “Mentor of the Year” for the best Slovene doctoral mentors.

The right to nominate their mentors is limited to all PhD students that began the doctoral program in 2018 or earlier, and to the PhD holders that defended their theses in 2018 or later.

You can nominate your mentor by filling out the online form (click on this link). The questionnaire is divided into two parts: the first part includes the information about you and your mentor, while the second part contains seven descriptive questions. A preview is available here (in PDF format).

You can find more information on the English website.

The deadline is Monday, April 5, 2021 Sunday, April 11, 2021. The award will be given at the closing ceremony in this year and will be organized in collaboration with the Slovenian Research Agency (ARRS).

If you have any questions, contact us at: info@mladaakademija.si

Kind regards,
The Management Board of the Young Academy of Slovenia