Spletni seminar ReMO COST o anketi o duševnem zdravju raziskovalcev - junij 2023

V četrtek, 1. junija 2023, od 12.00 do 12.30 so dr. Matja Zalar, dr. Ana Slavec, Mateja Erce in Alja Čontala zainteresiranim predstavile raziskavo o duševnem zdravju, ki jo pripravlja @ReMO_COST, mreža akademikov in strokovnjakov, v okviru katere sodelujejo tudi članice Mlade akademije. Seminar je trajal 30 minut, posnetek si lahko ogledate na YouTube kanalu Mlade akademije.

>> Prosojnice

V okviru COST akcije ReMO Mlada akademija pomaga pri pripravi anketne raziskave, katere cilj je primerjati kazalnike dobrega počutja in duševnega zdravja raziskovalcev na delovnem mestu v različnih državah. Na podlagi rezultatov raziskave bodo oblikovane smernice za izboljšanje duševnega zdravja raziskovalcev in ostalih zaposlenih v raziskovalnih institucijah. S spletnim seminarjem o tej anketi smo udeležence seznanili s pomenom in vsebino raziskave, vključno z ukrepi za varstvo podatkov in etičnimi vidiki. Dr. Matja Zalar je predstavila aktivnosti Mlade akademije na področju duševnega zdravja, Mateja Erce, ReMO ambasadorka duševnega zdravja, je predstavila izhodišča in raziskovalna vprašanja, dr. Ana Slavec je predstavila vprašalnik in druge vire podatkov, Alja Čontala pa zbiranje podatkov in ravnanje z njimi. Udeleženci so imeli tudi možnost postaviti vprašanja. Dogodek je bil posnet, da si ga bodo lahko ogledali tudi tisti, ki so ga zamudili.