Spoštovani,

6. julija 2016, ob 19.00, bo v sklopu piknika v Podutiku potekala izredna skupščina DMRS.

Na skupščini bomo obravnavali preimenovanje društva in razširitev njegovega poslanstva na zastopanje mlajših doktorjev znanosti na začetku kariere. DMRS sicer že sedaj iz svojega delovanja ni izključeval članov, ki so z doktoratom že zaključili, vendar pa tudi zaradi svojega imena med slednjimi ni bil prepoznan kot njihov predstavnik. Sprememba bo prinesla večjo povezanost med raziskovalci pred doktoratom in na začetku kariere po doktoratu, kar bo vodilo v lažje zastopanje skupnih interesov, aktivnejše sodelovanje pri soustvarjanju sprememb na področju raziskovalne dejavnosti v državi in boljšo prepoznavnost ostalih aktivnosti društva.

Za konec želimo na podlagi večih pobud ustanoviti tudi skupino, ki bo pregledala obstoječe kriterije za izbiro Mentorja leta in pripravila predloge sprememb. Razlog so večkrat izpostalvjene pomanjkljivosti kot so prevelik poudarek na doseženih raziskovalnih točkah in neustrezno ovrednostenje kandidatov s področja družboslovja in humanistike. O morebtnih spremembah pravilnika bo na to na koncu odločal UO oz. komisija za izbiro mentorja leta za leto 2016.

Dodatne točke dnevnega reda lahko najkasneje en dan pred skupščino skupaj z gradivom in predlogi sklepov pošljete na uo@dmrs.eu. Priložnost za razpravo o ostalih temah bo seveda tudi pod točko razno.

Predlagani dnevni red:

  1. Sprememba statuta in preimenovanje društva v  Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere – Mlada Akademija.
  2. Izvolitev upravnega odbora in nadzornega sveta spremenjenega društva.
  3. Oblikovanje delovne skupine za prenovo kriterijev za izbor Mentorja leta 2016.
  4. Razno.

Vse člane DMRS vljudno vabimo, da se udeležijo skupščine!

Ljubljana, 22. junij, 2016