Sodelovanje v združenju Eurodoc – Evropskem svetu doktorskih kandidatov in raziskovalcev na začetku kariere

Delavnica Eurodoc v Varšavi, november 2018

Društvo Mlada akademija je član mednardnega združenja Eurodoc – Evropskega sveta doktorskih kandidatov in raziskovalcev na začetku kariere. V mednarodno zvezo doktorskih organizacij je vključenih 29 nacionalnih združenj iz držav Evropske unije (Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Hrvaška, Italija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska), združenja EFTA (Norveška, Švica) in Vzhodnega partnerstva (Azerbajdžan, Ukrajina) ter 3 države opazovalke (Bosna in Hercegovina, Gruzija, Turčija).

Temeljne naloge Eurodoca so:

  • zastopanje doktorskih študentov in mladih raziskovalcev na evropski ravni na področju izobraževanja, raziskovanja in strokovnega kariernega razvoja;
  • skrb za napredovanje kakovosti doktorskih študijskih programov in standardov raziskovalne dejavnosti v Evropi;
  • omogočanje kroženja in izmenjave informacij o vprašanjih v zvezi z mladimi raziskovalci, organiziranje prireditev, sodelovanje v razpravah ter pomoč pri pripravi politik o visokem šolstvu in raziskovanju v Evropi;
  • vzpostavljanje in spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi združenji, ki zastopajo doktorske študente in mlade raziskovalce.

V združenju Eurodoc so sodelovali: