Sodelovanje z združenjem Eurodoc – Evropskim svetom doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev

Delavnica Eurodoc v Varšavi, november 2018

Društvo Mlada akademija je član mednardnega združenja Eurodoc – Evropskega sveta doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev. V mednarodno zvezo doktorskih organizacij je vključenih 35 držav iz Evropske unije in Sveta Evrope. Temeljne naloge Eurodoca so:

  • zastopanje doktorskih študentov in mladih raziskovalcev na evropski ravni na področju izobraževanja, raziskovanja in strokovnega kariernega razvoja;
  • skrb za napredovanje kakovosti doktorskih študijskih programov in standardov raziskovalne dejavnosti v Evropi;
  • omogočanje kroženja in izmenjave informacij o vprašanjih v zvezi z mladimi raziskovalci, organiziranje prireditev, sodelovanje v razpravah ter pomoč pri pripravi politik o visokem šolstvu in raziskovanju v Evropi;
  • vzpostavljanje in spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi združenji, ki zastopajo doktorske študente in mlade raziskovalce.

 

V združenju Eurodoc so sodelovali: