Društvo

O društvu

Glavni namen Društva je združevanje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere oziroma mladih, delujočih v raziskovalni in visokošolski dejavnosti v Sloveniji in Slovencev delujočih na teh področjih v tujini.

Društvo skrbi za izobraževanja o temah, povezanih z raziskovanjem, in zastopa interese članov Društva v javni sferi in kot deležnik pri soustvarjanju slovenske raziskovalne in visokošolske politike.

Pri svojem delovanju se zavzemamo za vzpostavitev meritokratskih kriterijev dela, nagrajevanja in napredovanja na vseh področjih visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Želimo soustvarjati dolgoročno usmerjeno in medgeneracijsko odgovorno raziskovalno in visokošolsko politiko Slovenije.

Društvo Mlada akademija (MA)

je nadaljevanje Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Po dvajsetih letih delovanja smo se leta 2016 odločili, da poleg doktorskih študentov naslovimo in v svoje delovanje vključimo tudi raziskovalce na začetku kariere. Tiste z doktorati in na začetku poti k uveljavitvi v raziskovalni skupnosti ali gospodarstvu. Vsi člani opravljamo svoje naloge prostovoljno.

Pridruži se Mladi akademiji

Glavne naloge društva

 • prizadevanje za kakovostno doktorsko raziskovanje in visok nivo raziskovalne dejavnosti ter njuno relevantnost za družbo in gospodarstvo,
 • popularizacija temeljne in aplikativne raziskovalne in inovacijske dejavnosti in prirejanje strokovnih in družabnih srečanj,
 • zastopanje interesov članov v javni sferi in sodelovanje s podobnimi organizacijami doma in v svetu,
 • obveščanje članov z raziskovanjem povezanih razpisih in dogodkih,
 • prirejanje strokovnih in družabnih srečanj.

Informacije

Načela

Vodstvo in člani Društva pri sprejemanju odločitev o upravljanju, delovanju in financiranju slovenskega visokošolskega in raziskovalnega sistema zagovarjamo naslednja načela:

 • Avtonomija vedno skupaj z odgovornostjo
 • Integriteta
 • Transparentnost
 • Kakovost pred količino in pred senioriteto
 • Na analizah temelječa vizija pred ad hoc politiko

Dokumenti in povezave

Vodstvo


Upravni odbor

 • Urška Slapšak (predsednica UO)
 • dr. Jernej Zupanc (podpredsednik UO)
 • dr. Matic Lozinšek
 • dr. Tea Romih
 • dr. Ana Slavec
 • Tadej Stepišnik Perdih

Nadzorna komisija

 • Aljaž Gaber
 • Majda Pavlin
 • Griša Prinčič


Pridružite se nam in s svojimi pogledi sodelujte pri oblikovanju raziskovalne dejavnosti mladih!