Društvo Mlada akademija (MA)

je nadaljevanje Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Po dvajsetih letih delovanja smo se leta 2016 odločili, da poleg doktorskih študentov naslovimo in v svoje delovanje vključimo tudi raziskovalce na začetku kariere. Tiste z doktorati in na začetku poti k uveljavitvi v raziskovalni skupnosti ali gospodarstvu. Vsi člani opravljamo svoje naloge prostovoljno.

O društvu

Glavni namen Društva je združevanje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere oziroma mladih, delujočih v raziskovalni in visokošolski dejavnosti v Sloveniji in Slovencev delujočih na teh področjih v tujini.

Društvo skrbi za izobraževanja o temah, povezanih z raziskovanjem, in zastopa interese članov Društva v javni sferi in kot deležnik pri soustvarjanju slovenske raziskovalne in visokošolske politike.

Pri svojem delovanju se zavzemamo za vzpostavitev meritokratskih kriterijev dela, nagrajevanja in napredovanja na vseh področjih visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Želimo soustvarjati dolgoročno usmerjeno in medgeneracijsko odgovorno raziskovalno in visokošolsko politiko Slovenije.

Društvo Mlada akademija je član vseevropskega krovnega združenja društev doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere, Eurodoc.

Glavne naloge društva
 • prizadevanje za kakovostno doktorsko raziskovanje in visok nivo raziskovalne dejavnosti ter njuno relevantnost za družbo in gospodarstvo,
 • popularizacija temeljne in aplikativne raziskovalne in inovacijske dejavnosti in prirejanje strokovnih in družabnih srečanj,
 • zastopanje interesov članov v javni sferi in sodelovanje s podobnimi organizacijami doma in v svetu,
 • obveščanje članov z raziskovanjem povezanih razpisih in dogodkih,
 • prirejanje strokovnih in družabnih srečanj.
Načela delovanja

Vodstvo in člani Društva pri sprejemanju odločitev o upravljanju, delovanju in financiranju slovenskega visokošolskega in raziskovalnega sistema zagovarjamo naslednja načela:

 • avtonomija vedno skupaj z odgovornostjo,
 • integriteta,
 • transparentnost,
 • kakovost pred količino in pred senioriteto,
 • na analizah temelječa vizija pred ad hoc politiko.
Vodstvo

Upravni odbor

 • dr. Urška Slapšak (predsednica UO)
 • dr. Jernej Zupanc (podpredsednik UO)
 • dr. Matic Lozinšek
 • dr. Tea Romih
 • dr. Ana Slavec
 • dr. Tadej Stepišnik Perdih

Nadzorna komisija

 • dr. Aljaž Gaber
 • dr. Majda Pavlin
 • Griša Prinčič

Pridruži se nam in s svojimi pogledi sodeluj pri oblikovanju raziskovalne dejavnosti mladih!

Upravni odbor (UO)

Urška SlapšakDr. Urška Slapšak je predsednica UO od leta 2015. Kot predsednica je uspešno vodila postopek preimenovanja Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) v Mlado akademijo ter pridobivanje statusa društva v javnem interesu. Urška je bila mlada raziskovalka na Nacionalnem centru za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, ki spada pod okrilje Kemijskega inštituta. Leta 2019 je doktorirala iz kemijskih znanosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL.

Jernej ZupancDr. Jernej Zupanc je podpredsednik UO od leta 2016. Je ustanovitelj Mlade akademije in pobudnik njene združitve z DMRS. V društvu je odgovoren za večjo vlogo mlajših raziskovalcev pri soustvarjanju slovenske znanstvene politike. Leta 2011 je na UL doktoriral iz računalništva in informatike. Med letoma 2013 in 2018 je bil član nacionalnega Sveta za znanost in tehnologijo; je tudi nekdanji ocenjevalec projektov v okviru Obzorij 2020 in Fulbrightov štipendist. Jernej je ustanovitelj podjetja Seyens d.o.o., ki organizira delavnice vizualne komunikacije za znanstvenike. Podjetje, ki ima stranke v 17 državah (tudi Harvard, LMU, MPI), je leta 2018 dobilo srebrno priznanje za inovacije GZS.

Matic LozinšekDr. Matic Lozinšek je član UO od leta 2017. Zanima ga znanstvena politika, predvsem v delu, ki se nanaša na raziskovalce na začetku kariere. Leta 2018 je nadomestil Jerneja kot član delovne skupine za pripravo predloga Zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Matic je bil mladi raziskovalec na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Institutu “Jožef Stefan” in je leta 2013 doktoriral iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. V letih 2014 in 2015 se je podoktorsko izpopolnjeval v Kanadi v okviru štipendije Marie Curie International Outgoing Fellowship. Zaposlen je kot raziskovalec na FKKT UL in IJS, kjer je leta 2019 s sodelavci prejel projekt direktorjevega sklada za ustanovitev laboratorija za kemijo pod ekstremnimi pogoji.

Tea RomihDr. Tea Romih je članica UO od leta 2017. Pomagala je postaviti spletno stran MA in bila predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2017. Slovenski znanosti redno nastavlja kritično ogledalo na portalih Kvarkadabra in Metina lista, še posebej v zvezi s položajem raziskovalcev na začetku kariere. Leta 2016 je kot štipendistka Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija doktorirala iz nanotoksikologije na Fakulteti za elektrotehniko UL. Po triletnem delu izven akademske sfere se je leta 2019 vrnila v znanost kot raziskovalka na Kemijskem inštitutu.

Ana SlavecDr. Ana Slavec je članica UO od leta 2015. Upravlja spletno stran društva, profile na socialnih omrežjih in poštni seznam. Bila je predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2015. Leta 2019 je bila v združenju Eurodoc izvoljena za koordinatorico delovne skupine za odprto znanost. Ana je tudi sovoditeljica Meta PHoDcasta na Metini listi in sourednica bloga Udomačena statistika. Bila je mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede UL, kjer je leta 2016 doktorirala iz statistike, od leta 2017 pa je svetovalka za statistiko na centru odličnosti InnoRenew CoE v Izoli.

Tadej Stepišnik PerdihDr. Tadej Stepišnik Perdih je član UO od leta 2016. Je nekdanji predsednik Društva BEST Ljubljana – Združenja študentov tehnologije in naravoslovja (2011–2012) in Društva doktorskih študentov strojništva (2015–2017), predsedoval pa je tudi komisiji za izbor Mentorja leta 2016. Tadej je bil mladi raziskovalec v Laboratoriju za vodne in turbinske stroje na Fakulteti za strojništvo UL, kjer je leta 2018 doktoriral iz strojništva. Leta 2019 je bil v združenju Eurodoc izvoljen za koordinatorja delovne skupine za upravljanje. Trenutno živi in deluje v Atenah.