Mentor leta

Mentor leta (the English version)

Društvo bo tudi letos podelilo priznanje Mentor leta, ki je namenjeno najboljšim slovenskim mentorjem mladih raziskovalcev in doktorskih študentov. Priznanje bo podeljeno za leto 2016. Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi doktorski študentje, ki so se vpisali na doktorski študij leta 2015 ali prej oz. so z doktorskim študijem zaključili leta 2014 ali kasneje.

Predlagajte svojega mentorja!

Če misliš, da si tvoj mentor zasluži priznanje za mentoriranje doktorskih študentov, ga predlagaj za Mentorja leta 2016.
Izpolnjeno vlogo pošljite na info@mladaakademija.si.
Rok za oddajo vlog je 19. 2. 2017.

Prenesi vlogo za nominacijo

Informacije

Komisija

Komisijo za izbor najboljšega Mentorja leta predstavlja pet članov, ki so doktorski študentje vpisani vsaj v drugi letnik študija ali pa so z njim že zaključili, vendar od datuma zagovora nista minili več kot dve leti.

 • Tadej Stepišnik, Fakulteta za strojništvo UL (predsednik komisije)
 • Majda Pavlin, Institut “Jožef Stefan”
 • Andreja Detiček, Fakulteta za farmacijo UL
 • dr. Tea Romih, Seyens d.o.o.
 • dr. Ana Slavec, Fakulteta za družbene vede UL

Ocenjevalci

Za izbor ocenjevalcev veljajo isti kriteriji kot za izbor komisije. Število ocenjevalcev je odvisno od števila prejetih vlog za nominacijo, njihova imena bodo znana po zaključku razpisa in pred podelitvijo nagrade.

Ocenjevalci vlog za Mentorja leta 2016 so bili (po abecedi): Alexandra Bogoželec Košir, Alenka Bombač, Andreja Detiček, Nena Golob, Kristjan Krebelj, Uroš Košir, Zorica Latinović, dr. Vesna Lavtižar, dr. Jernej Markelj, Ahac Meden, Marijana Milkovič, Majda Pavlin, dr. Tea Romih, dr. Julija Sardelić, dr. Ana Slavec, Tadej Stepišnik, Pika Založnik in Urban Žvar Bašković.

Pravilnik

Pretekli dogodki

Kriteriji in postopek ocenjevanja


V slovenskem raziskovalnem okolju smo znanstveniki skoraj na vsakem koraku točkovani na drugo decimalko natančno. Ker že nekaj časa iz mnogih logov poslušamo apele k spremembi tega ‘nečloveškega pristopa’, smo se v Mladi akademiji odločili, da preizkusimo nekaj novega. Tako bo ocenjevanje vlog v izboru Mentor leta 2016 popolnoma v rokah naših ocenjevalcev in komisije. Lahko bi rekli, da bo izbor pretežno subjektiven. Potekal bo po naslednjem postopku:

 • Vsak ocenjevalec bo dobil do dvajset vlog izmed katerih bo izbral pet vlog, kjer so mentorji predstavljeni najbolj prepričljivo. Izmed teh petih vlog lahko vsak ocenjevalec posebej izpostavi do dve vlogi.
 • Komisija bo zbrala priporočila ocenjevalcev in izmed mentorjev izbrala pet finalistov. Upoštevali bodo mnenja ocenjevalcev in število prispelih vlog za vsakega mentorja.
 • Komisija bo na skupnem sestanku še enkrat prebrala vse vloge, ki bodo prispele za pet finalistov, in z glasovanjem izbrala Mentorja leta 2016.Zakaj podeljujemo priznanje Mentor leta?

Vse od nastanka Društva zbiramo izkušnje in komentarje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere o upoštevanju njihovih pravic in dolžnostih, o mentorskih praksah in načinih usposabljanja. Žal se vse več govori o negativnih izkušnjah mladih na doktorskem študiju. Ob tem so mnogokrat prezrte dobre ustanove in mentorji, ki z veseljem delijo svoje izkušnje med mlajše, a se o njih le redko poroča.
Priznanje Mentor leta je namenjeno promociji dobrega mentorstva in dobrih mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih dobrih mentorjev. V Društvu si prizadevamo, da se bo priznanje uveljavilo kot stalnica v slovenskem raziskovalnem prostoru. Letos bomo priznanje podelili že osmič.

Finalisti izbora Mentor leta 2015

Seznam preteklih nagrajencev nagrade Mentor leta:

 • 2015 – prof. dr. Barbara Simončič
 • 2014 – prof. dr. Marko Bajec
 • 2013 – prof. dr. Zdravko Kutnjak
 • 2012 – prof. dr. Boris Žemva
 • 2011 – prof. dr. Igor Muševič
 • 2010 – prof. dr. Domen Leštan
 • 2009 – prof. dr. Janko Kos

Razmislite, mogoče si tudi vaš mentor lahko zasluži priznanje Mentor leta!