Sodelovanje v Svetu za znanost in tehnologijo RS

Svet za znanost in tehnologijo RS je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki spremlja rezultate in učinke delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti. Šteje 14 članov, ki so imenovani, in devet članov po položaju. Seje Sveta potekajo enkrat mesečno v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Člani Mlade akademije so med letoma 2013 in 2019 v Svetu sodelovali kot predstavniki javnosti.

V Svetu so sodelovali:

  • dr. Matic Lozinšek, Inštitut “Jožef Stefan” (2018–2019)
  • dr. Jernej Zupanc, Seyens d.o.o. (2013–2018)
Člani društev Mlada akademija in VTIS na sestanku z MIZŠ, maj 2019