Vabimo vas na pogovorni večer, ki bo potekal v četrtek, 13. aprila, od 18.00 ure naprej. Bodite pozorni na spremembo lokacije: tokrat se dobimo v lokalu Pritličje (Mestni trg 2).

Gosta sedmega večera bosta biokemičarka Anja Kerš, mlada raziskovalka na Katedri za biokemijo FKKT UL, in kemik Griša Prinčič, mladi raziskovalec na Katedri za organsko kemijo FKKT UL. Pogovarjali se bomo o odzivu nevronov na poškodbe in razvoju antimalarikov.

Anja KeršAnja Kerš: Testikani protiklikani z neznano strukturo in funkcijo

Želja po popolnem razumevanju molekularnih poti, ki so gonilne sile življenjskih procesov, je skupna vsem raziskovalcem žive narave. Razvoj modernih in zmogljivih metod je na področju biokemije in strukturne biologije povzročil pravo poplavo na novo identificiranih proteinov in molekularnih poti. Mnogo počasneje pa poteka njihova strukturna in funkcijska karakterizacija. Takšen primer so tudi testikani. Kljub temu, da se njihovega obstoja zavedamo že četrtino stoletja, njihova struktura in vloga v telesu ostajata nepojasnjeni. Ker so umeščeni v zunajcelično okolje, preprosto predvidevamo, da skrbijo za integriteto zunajceličnega matriksa in vplivajo na različne procese v tkivih. Nekatere raziskave so sicer pokazale, da bi lahko vplivali na razraščanje nevritov, migracijo celic in regulacijo aktivnosti proteaz, vendar tudi te raziskave niso podkrepljene s pretirano prepričljivimi dokazi, še manj pa razjasnijo njihovo dejansko vlogo. Naše delo je usmerjeno na vse tri predstavnike testikanov, največ pozornosti pa posvečamo popolnoma neraziskanemu odnosu med strukturo in funkcijo. Na predavanju bom predstavila kaj je o testikanih dejansko znanega, kaj smo dognali mi in kaj si še želimo raziskati.
 
Griša PrinčičGriša Prinčič: S peroksidom nad malarijo

Vodikov peroksid je nestabilna anorganska molekula, ki se najpogosteje uporablja v oksidativnih pretvorbah spojin (oksidacije, beljenje …). Stranski produkt oksidacije je v večini primerov voda (ali kisik), zato je vodikov peroksid glavni predstavnik reagentov oksidacije na področju »zelene kemije«, ki je usmerjena v kemijske procese s čim manjšo proizvodnjo ali porabo okolju nevarnih snovi. Reakcije vodikovega peroksida pa niso omejene le na redoks in oksidativne pretvorbe; peroksid se v molekule pod določenimi pogoji lahko vgradi tudi kot funkcionalna skupina in omogoča različne pretvorbe, ciklizacije in funkcionalizacije, ki nam kot produkt dajo molekule z zanimivimi lastnostmi. Tako ima na primer skupina zdravil za malarijo v molekuli dve peroksidni skupini (1,2,4,5-tetraoksani), ki ji dajeta biološko aktivnost in jo pripravimo s ciklizacijo ketona ter gem-dihidroperoksida ob prisotnosti kisline v fluoriranem topilu (templatna kataliza). Organski peroksidi so nestabilne spojine, ki ob prisotnosti vode, kislin ali baz razpadejo (lahko tudi eksplozivno) prav zato je delo z njimi zanimivo in zahteva precejšnjo mero natančnosti in pravilno izbiro reagentov za pretvorbe, hkrati pa nam odpira možnost priprave zanimivih in potencialno biološko aktivnih spojin.

Za več informacij lahko spremljate Facebook stran dogodka.

Lepo vabljeni!

Vaš UO DMa