Kaj je odprta znanost? Kaj pomeni Načrt S, ki ga je podpisala tudi Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)? Ali načrt vključujejo tudi odprte podatke? Kdo se ukvarja z ljubiteljsko znanostjo? Delovna skupina Evropske komisije za veščine odprte znanosti je med evropskimi raziskovalci spomladi 2017 izvedla raziskavo, ki je pokazala zelo nizko stopnjo poznavanja iniciativ s področja odprte znanosti in zavedanja njenega pomena. Velika večina raziskovalcev nima ustreznih veščin, da bi prakticirala odprto znanost, in pri tem nima dovolj podpore. Manjkajo tudi ustrezne spodbude (European Commission 2017).

Da bi prispevali k dvigu zavedanja o pomenu odprte znanosti, društvo Mlada akademija v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v sklopu Meseca znanosti v četrtek, 13. decembra 2018, ob 14. uri organizira dogodek Odprta znanost; izzivi in priložnosti za raziskovalce na začetku kariere.

V prvem delu se bomo s predstavniki MIZŠ, ARRS, Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), evropske infrastrukture OpenAIRE, Centralne tehnične knjižnice (CTK) in Založbe Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti (Založba ZRC SAZU) pogovarjali predvsem o implementaciji Načrta S in odprtega dostopa. Kaj bo to pomenilo za slovenske raziskovalce, kje so tu izzivi in priložnosti? V drugem delu bo sledila predstavitev Arhiva družsoslovnih podatkov (ADP) skozi temo odprtih podatkov ter diskusija o ljubiteljski znanosti s predstavniki Centra za jezikovne vire in tehnologije, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) in pilotom Matevžem Lenarčičem. Kakšne so njihove izkušnje z ljubiteljsko znanostjo in kakšen je potencial tovrstnih pristopov?

Podrobnejši program dogodka:

13.15 – 14.00 Registracija in kosilo

14.00 – 14.15 Uvodni pozdrav (dr. Meta Dobnikar, MIZŠ, in dr. Ana Slavec, Mlada akademija)

14.15 – 14.30 Predstavitev strategije MIZŠ za odprti dostop (Petra Tramte, MIZŠ)

14.30 – 14.45 Predstavitev načrta S (dr. József Györkös, ARRS)

14.45 – 16:00 Diskusija o odprtem dostopu: dr. Franci Demšar (NAKVIS), dr. József Györkös (ARRS), dr. Mojca Kotar (OpenAIRE), mag. Aleš Pogačnik (ZRC SAZU), mag. Miro Pušnik (CTK) in Petra Tramte (MIZŠ) (moderatorka dr. Ana Slavec, Mlada akademija)

16.00 – 16.30 Premor s kavo in čajem

16.30 – 17.00 Odprti podatki (dr. Sonja Bezjak, ADP)

17.00 – 18.00 Diskusija o ljubiteljski znanosti: Jaka Čibej (CJVT UL), Matevž Lenarčič (Green Light World Flight), Tomaž Mihelič (DOPPS) in dr. Andreja Ramšak (NIB) (moderatorka: dr. Tea Romih, Mlada akademija)

18.00 – 18.15 Zaključek

Dogodek je brezplačen, vendar je potrebna rezervacija vstopnice preko strani Evenbrite. Poleg tega vas prosimo, da svojo udeležbo označite tudi na Facebook strani dogodka ter nanj povabite tudi druge, ki jih tema zanima.