Do konca januarja bomo imenovali dva ambasadorja odprte znanosti, ki se bosta marca 2019 udeležila spletnega izobraževanja o odprtem dostopu, deljenju raziskovalnih podatkov po načelih FAIR, odprtih recenzentskih postopkih in drugih vidikih odprte znanosti. Izobraževanje organizira Evropski svet doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev (Eurodoc), katerega člani smo tudi društvo Mlada akademija.

Prva ambasadorka bo dr. Ana Slavec, ki je bila aprila izvoljena za so-koordinatorico Eurodocove delovne skupine, drugega ambasadorja pa še iščemo. Ambasadorja bosta pridobljeno znanje prenesla drugim članov društva. Gre za prostovoljno delo, ki se opravlja brez plačila. Pogoj je članstvo v društvu, prednost pa bodo imeli raziskovalci, ki še nimajo doktorata, ter kandidati s področij, kjer je odprta znanost v Sloveniji slabše razvita. Funkcijo je možno kombinirati s katero izmed drugih funkcij v društvu Mlada akademija.

Seznam nalog:

 • Udeležba na brezplačnem spletnem izobraževanju za ambasadorje odprte znanosti (v marcu 2019)
 • Diseminacija znanj članom društva Mlada akademija (vsaj do marca 2020)
 • Sodelovanje pri organizaciji nacionalnega dogodka o odprti znanosti
 • Aktivno sodelovanje v delovni skupini Evropskega sveta doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev (Eurodoc) in v društvu Mlada akademija

Kaj pričakujemo?

 • Izkušnje z odprtim dostopom ali odprtimi podatki ali katerim drugim izmed vidikov odprte znanosti
 • Motiviranost za pridobivanje znanj na področju različnih vidikov odprte znanosti in za diseminacijo teh znanj
 • Zanimanje za visokošolsko in raziskovalno problematiko, predvsem na področju odprte znanosti
 • Odlično pisno in govorno komuniciranje v slovenskem in angleškem jeziku

Kaj nudimo?

 • Brezplačno pridobivanje kompetenc na področju različnih vidikov odprte znanosti, kar bo eden izmed temeljev 9. evropskega okvirnega programa Obzorje Evropa
 • Sodelovanje pri soustvarjanju slovenske in evropske raziskovalne in visokošolske politike
 • Priložnost biti del mednarodne ekipe ambasadorjev odprte znanosti in možnost udeležbe na mednarodnih dogodkih na temo odprte znanosti
 • Podpora drugih aktivistov društva Mlada akademija pri diseminacijskih aktivnostih

Če vas zanima mesto ambasadorja za odprto znanosti, nam čim prej, najkasneje do ponedeljka, 28. januarja 2019, pošljite motivacijsko pismo, in sicer na na e-mail naslov ana.slavec@eurodoc.net. Z ustreznimi kandidati se bomo dogovorili za spletni sestanek.

Odločitev o ambasadorju bo upravni odbor društva Mlada akademija sprejel do četrtka, 31. januarja 2019.