Bruselj, 28. januar 2019

Tri organizacije, ki v Evropi zastopajo raziskovalce na začetku kariere in že uveljavljene raziskovalce, so danes podale skupen odziv na smernice za implementacijo Načrta S. Odziv Evropskega sveta doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev (Eurodoc), Združenja alumnov Marie Curie (MCAA) in Mlade akademije Evrope (YAE) ponuja konkretna priporočila glede predlaganih smernic za implementacijo odprtega dostopa preko Načrta S.

Naše tri organizacije zastopajo širok razpon raziskovalcev v Evropi: Eurodoc zastopa 100.000+ doktorskih kandidatov in podoktorskih raziskovalcev iz 29 nacionalnih združenj širom Evrope; MCAA ima 10.000+ članov, ki so nekdanji prejemniki Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA); YAE vključuje 200+ izjemnih in prepoznavnih raziskovalcev v Evropi. Vsi močno podpiramo poglavitne cilje odprte znanosti in Načrta S.

Skupen odziv temelji na predhodnih priporočilih naših organizacij glede Načrta S in si prizadeva zagotoviti njegovo realistično implementacijo z vidika evropskih raziskovalcev. Predsednik Eurodoca, Gareth O’Neill:

“Načrt S je prebudil akademsko skupnost in sprožil živahno razpravo o objavljanju v odprtem dostopu. kOAlicija S se je odzvala na nekatere ključne pomisleke raziskovalcev glede tehničnih smernic, še vedno pa je pustila odprte druge vidike in zastavila prestroge standarde za želeno široko uvedbo Načrta S.”

Predlogi glede avtorskih pravic in licenciranja so še vedno deloma sporni. Podpredsednik YAE, Toma Susi, ki je koordiniral odziv v imenu YAE:

“Avtorskopravne licence so zapletene in pogosto napačno razumljene. Načrt S zahteva odprto licenco CC BY, ki zadeva samo publikacije in je nujna za neomejeno rudarjenje po besedilih in podatkih ter druge želene oblike ponovne uporabe. Prav zato je pravilna izbira za javno financirane raziskave. Vendar pa so raziskovalci s področja humanistike in družboslovja izrazili upoštevanja vredne pomisleke glede izkrivljanja pomena in prevajanja pod CC BY. Naš predlog je torej, da se dovoli možnost licence ND.”

Ključ do uspešne implementacije Načrta S se skriva v sistemu raziskovalnih evalvacij. Mattias Björnmalm, ki je koordiniral odziv v imenu MCAA:

“Ključni dejavnik za uspeh Načrta S je, da financerji in institucije modernizirajo svoje postopke ocenjevanja raziskav in raziskovalcev (npr. za financiranje, zaposlovanje in promocijo) ter presojajo raziskave po njihovi lastni vrednosti, namesto da se zanašajo na zgrešene metrike. Mnogi financerji in institucije že ponujajo primere dobre prakse. Institucije, še posebej pa člane kOAlicije S, prosimo, naj ne le podpišejo, pač pa tudi začnejo svojih postopkih ocenjevanja raziskav in raziskovalcev uvajati načela DORA.”

Zahvaljujemo se vsem svojim članom, ki so prispevali k tej izjavi, pa tudi Bobu Jonesu, Bianci Kramer, Ramanu Gangulyu, Ignasiu Labastidi i Juanu, Petru Murrayu-Rustu, Jonu Tennantu in Petru Subru za kritične povratne informacije. Za kakršnekoli napake so odgovorni Eurodoc, MCAA in YAE.

Povezava do skupne izjave: [​http://eurodoc.net/implementation-plan-s.pdf​]​ (PDF ±300 kb)

Kontakt: Gareth O’Neill | ​@gtoneill | +31651003175 | gareth.oneill@eurodoc.net

Prevod: Tea Romih

Priloga 1: Prevod skupne izjave o glede odprtega dostopa za raziskovalce v okviru Načrta S, ki je bila objavljena 24. 9. 2018 [pdf]

Priloga 2: Prevod skupne izjave glede smernic za implementacijo Načrta S, ki je bila objavljena 28. 1. 2019 [pdf]