V maju je krovno združenje Eurodoc pozvalo nacionalna združenja k pripravi poročil o vplivu pandemije Covid-19 na raziskovalce na začetku kariere v Evropi. Zastavilo nam je štiri vprašanja, in sicer:

 1. Katere so glavne težave, s katerimi se v tem trenutku soočajo raziskovalci na začetku kariere v vaši državi?
 2. Kaj vas v vašem nacionalnem združenju najbolj skrbi v zvezi s tem?
 3. Kaj lahko Eurodoc stori za vas (na evropski ravni)?
 4. Na katere težave ste naleteli pri pridobivanju teh informacij?

Mlada akademija je svojim članom poslala poziv k deljenju informacij in mnenj, na katerega smo prejeli 8 odgovorov. Poročilo za Slovenijo, ki smo ga napisali na njihovi podlagi, na tem mestu objavljamo v celoti: [PDF]

V sodelovanju z ostalimi nacionalnimi združenji, včlanjenimi v Eurodoc, smo nato identificirali 10 ključnih problemov, skupnih raziskovalcem na začetku kariere širom Evrope. Na kratko so to:

 1. Ovire pri doktorskem usposabljanju
 2. Spremembe v odnosu mentor – mentoriranec
 3. Težave z dostopom do raziskovalnih virov in infrastrukture
 4. Odsotnost primernega delovnega okolja
 5. Zmanjšanje delovne produktivnosti in povečanje prekarnosti
 6. Nejasna prihodnost financiranja znanstvenih raziskav s strani EU
 7. Negativen vpliv na priložnosti za karierni razvoj
 8. Občutek izolacije in težave z duševnim zdravjem
 9. Zaustavitev mobilnosti
 10. Povečanje neenakosti med določenimi podskupinami raziskovalcev

Polno mednarodno poročilo si lahko preberete na spletni strani Eurodoc: The aftermath of the pandemic for early career researchers in Europe (6. 7. 2020)