Naša člana Danila Rijavec in Sebastian Dahle sta se udeležila Eurodocovega letnega srečanja (Annual General Meeting), ki je potekal preko spleta 24. in 25. julija 2020. Na srečanju je bilo prisotnih več kot 50 delegatov različnih nacionalnih združenj. Pogovarjali smo se o letnem in finančnem poročilu preteklega obdobja ter o planu dela za naprej. Pri tem smo določili tudi finančni okvir, članstvo ter jasneje opredelili misijo in vizijo Eurodoc.

Določili smo kratkoročne kot dolgoročne cilje, in sicer pod idejo koncepta SMART cilji (ang. specific, measurable, attainable, relevant in time-based). Srečanje so zaznamovale volitve novih članov v sekretariat in svetovalni odbor, novo izvoljena predsednica pa je Giulia Malaguarnera (ADI, Italija). Ponosni smo, da so bile v sekretariat letos izvoljene tudi tri članice našega društva. V naslednjem mandatu bo dr. Ana Slavec sokoordinirala delovno skupino za odprto znanost, Anja Uršič bo sokoordinirala delovno skupino za enakost, Danila Rijavec pa bo koordinirala delovno skupino za mobilnost. Dr. Ana Slavec in dr. Nejc Novak, ki sta bila Eurodocova ambasadorja odprte znanosti v preteklem obdobju, sta to podaljšala tudi v prihodnje obdobje.

Eurodocu in novo izvoljenim čestitamo ter želimo uspešno delo v naslednjem mandatu.