Naše krovno združenje Eurodoc je 16. in 17. julija 2021 vsakoletno srečanje (Annual General Meeting) prvič v zgodovini organiziralo na hibridni način, z udeleženci tako v živo v Pragi kot tudi na spletu. Iz društva Mlada akademija sta se ga udeležila naša člana Danila Rijavec in Sebastian Dahle.

Delegati iz različnih nacionalnih združenj so se pogovarjali o letnem in finančnem poročilu preteklega obdobja ter o planu dela za naprej. Pri tem so določili tudi finančni okvir, članstvo ter jasneje opredelili misijo in vizijo združenja Eurodoc. Daljša razprava se je nanašala na javno objavo rezultatov letne ankete nacionalnih združenj, ki so tudi člani združenja Eurodoc. Z upravičeno previdnostjo varovanja podatkov in želeno transparentnostjo organizacije bo združenje anketo revidiralo z namenom učinkovitejšega strukturiranja notranjega dela in zvišanja transparentnosti tako med člani združenja, kot tudi širše.

Področje dela, ki bi mu bilo treba v prihodnjem mandatu nameniti več pozornosti je ocena raziskav. To področje je bilo vključeno v na novo preimenovano delovno skupino za integriteto raziskav in ocenjevanje. Ker je ocenjevanje krovna tema, ki zadeva tudi druge delovne skupine, bo naš član Sebastian, kot novi splošni član upravnega odbora, prevzel tudi splošno komunikacijo med delovnimi skupinami za to temo.

Srečanje so zaznamovale tudi volitve novih članov v upravni odbor, sekretariat in svetovalni odbor.  Novo izvoljena predsednica je Agnieszka Żyra (KRD, Poljska). Ponosni smo, da sta bila v upravni odbor letos izvoljena tudi dva člana našega društva, in sicer Danila Rijavec kot blagajničarka ter dr. Sebastian Dahle kot splošni član upravnega odbora. Poleg tega bo v naslednjem mandatu Maja Dolinar sokoordinirala delovno skupino za odprto znanost, dr. Sebastian Dahle bo sokoordiniral delovno skupino za integriteto in ocenjevanje raziskav, Danila Rijavec pa bo koordinirala delovno skupino za mobilnost.

Eurodocu in novo izvoljenim čestitamo ter želimo uspešno delo v naslednjem mandatu.

Foto: Eurodoc