Predsednica Mlade akademije dr. Tea Romih je v nedeljo, 1. 8. 2021, skupaj s predstavniki Društva VTIS pomagala pripraviti pripombe na novo Razvojno in inovacijsko strategijo Slovenije (RISS 2030), ki je bila v javni razpravi od 5. 7. do 4. 8. 2021. Sodelujoči smo v 7 urah pripravili 6 strani prečiščenega besedila, v katerem smo komentirali smo vse sklope ukrepov, zajete v dokumentu. Večina pripomb se je nanašala na to, da je dokument nejasen, premalo konkreten, poln latovščine ter ne definira časovnih rokov, finančnega obsega ali kazalnikov oz. meril, po katerih se bo spremljalo izvrševanje ukrepov.

Dokument, ki ga je grafično oblikovalo Društvo VTIS, si lahko preberete tukaj [PDF].