V ponedeljek, 13. 12. 2021, bo od 18:00 do predvidoma 19:00 20:00 (po CET) prek platforme Zoom potekala redna skupščina društva. Povezavo do seje bomo udeležencem, ki bodo potrdili udeležbo, na dan dogodka poslali po elektronski pošti. Če se želite udeležiti skupščine, prosimo, da se registrirate prek Google obrazca.

Na skupščini bomo izvedli redne volitve za člane upravnega odbora in nadzornega sveta za mandatno obdobje 2021–2023. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna (20 prisotnih rednih članov), jo bomo podaljšali za 30 min, dokler ne bo dovolj prisotnih članov (vsaj 12 rednih članov, od tega vsi člani upravnega odbora). Če skupščina tudi po podaljšanju ne bo sklepčna, bomo organizirali naknadno elektronsko glasovanje.

Predlagani dnevni red:

  1. Pregled dela v letu 2021 in finančno poročilo
  2. Program dela za leto 2022
  3. Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora in nadzornega sveta društva
  4. Volitve
  5. Razno
    – [Vložili člani] Vprašanje plačnih razredov MR-jev
    – [Vložili člani] Nedavni pogovori o (spolnem) nadlegovanju v akademskem prostoru

Dodatne točke dnevnega reda lahko najkasneje en teden pred dogodkom, to je do ponedeljka, 6. 12. 2021 petka, 10. 12. 2021, skupaj z gradivom in predlogi sklepov pošljete na info@mladaakademija.si. Priložnost za razpravo o ostalih temah bo seveda tudi pod točko razno.

Vse člane Mlade akademije vljudno vabimo, da se udeležijo skupščine!

Ljubljana, 29. 11. 2021