V začetku leta smo objavili novico, da iščemo aktivne prostovoljce in novo vodstvo. Do razpisa redne skupščine društva smo prejeli šest kandidatur za funkcije v upravnem odboru in tri kandidature za funkcije v nadzorni komisiji. Kandidati so predstavljeni spodaj. Vabljeni, da se udeležite volitev, ki bodo potekale v okviru skupščine, v ponedeljek, 13. decembra.

Kandidati za člane upravnega odbora:

Kandidatka za predsednico društva je ponovno dr. Tea Romih, članica UO od leta 2017 in predsednica od leta 2019. Pomagala je postaviti spletno stran Mlade akademije in bila predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2017. Kot članica Mlade akademije je bila gostja več okroglih miz in radijskih intervjujev ter moderatorka na dogodkih v organizaciji društva, kot so Izkušnje s prijavljanjem projektov Marie CurieOdprta znanost 2018 in Crowdfunding za znanstvenike s Špelo Gorički. Slovenski znanosti redno nastavlja kritično ogledalo na portalih Kvarkadabra in Metina lista, še posebej v zvezi s položajem raziskovalcev na začetku kariere. Leta 2016 je kot štipendistka Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija doktorirala iz nanotoksikologije na Fakulteti za elektrotehniko UL. Po triletnem delu izven akademske sfere se je leta 2019 vrnila v znanost kot raziskovalka na Kemijskem inštitutu.

Kandidatka za podpredsednico društva je Maya Petek, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), ki prvič kandidira za UO Mlade akademije. Visokošolsko izobraževanje od prve stopnje do doktorata je opravila v Veliki Britaniji na Univerzi v Cambridgeu, sedaj kot raziskovalka deluje na Medicinski fakulteti v Mariboru. V društvu je aktivna od vrnitve v Slovenijo konec leta 2020. Zanima jo področje znanstvene politike, še posebej izboljševanje položaja raziskovalcev na začetku kariere, odstranjevanje administrativnih ovir ter spodbujanje kroženja ljudi in znanja med Slovenijo ter mednarodnim prostorom.

Matja Zalar, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) je članica Mlade akademije od leta 2016, za UO pa kandidira drugič. Zanima jo predsem področje duševnega zdravja, prenos dobrih praks iz tujine, integracija tujih in reintegracija slovenskih znanstvenikov v Slovensko raziskovalno sfero. Je vodja delovne skupine za duševno zdravje znotraj Mlade akademije in članica delovne skupine za duševno zdravje znotraj EURODOC-a. Matja je bila mlada raziskovalka na Univerzi v Manchestru, kjer je doktorirala iz biotehnologije v okviru mednarodnega MC ITN projekta PIPPI, in kjer zdaj nadaljuje s podoktorskim raziskovanjem na področju biokemijskega inžinirstva.

Danila Rijavec drugič kandidira za UO Mlade akademije. Zaključuje doktorski študij na Fakulteti za upravo Ljubljanske univerze, kjer preučuje upravno znanost skozi prizmo kriznega menedžmenta. Pri svojem raziskovanju se osredotoča predvsem na majhne države in njihove omejitve pri vzdrževanju primerljivega odziva na sodobne zunanje šoke z večjimi državami. Aktivna je v širši mednarodni raziskovalni sferi, predvsem preko Jean Monnet mreže, kamor je vključena kot mlada raziskovalka. Je članica fakultetnih komisij za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno dejavnost. Od julija 2020 vodi delovno skupino za mobilnost in od julija 2021 je članica UO ter blagajničarka v združenju Eurodoc. Kot članica združenja Eurodoc je bila gostja več dogodkov na temo usposabljanja raziskovalcev na začetku kariere v (so)organizaciji z Elsevier, EUA, The Guild in ELIT network.

Rok Novak je član Mlade akademije od leta 2019, aktivno pa je v društvu začel sodelovati v sredini 2021 in bo prvič kandidiral v UO. Zaposlen je kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, in vpisan v tretji letnik študija Ekotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ IJS). Zanima ga predvsem znanstvena politika, tako z vidika pomena sistemskih sprememb znotraj znanosti, kot tudi vezano na odnos država-znanost. Direkten stik s problematiko doktorskih študentov ima kot predsednik študentskega sveta na MPŠ IJS v letošnjem letu (in kot podpredsednik prejšnje leto). Zadnje dve leti se vedno bolj spušča tudi na področje komunikacije znanosti, po pričevanjih njegovih kolegov pa dela vrhunske kremšnite in »še kar ok« poje pod tušem.

Jure Mravlje prvič kandidira za UO Mlade akademije. Od leta 2019 je zaposlen kot mladi raziskovalec na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete (BF), kjer deluje v Skupini za fiziologijo rastlin. Ves čas svojega študija na 1. in 2. stopnji je bil zelo aktiven v študentskem predstavništvu, med drugim je bil 3 leta (2016-2019) predsednik Študentskega sveta BF in 2 leti (2017-2019) del vodstva Študentskega sveta UL. Več let je bil tudi član Senata BF (2014-2019) in Senata UL (2016-2019) ter mnogih drugih organov tako na BF kot UL, kjer si je pridobil veliko izkušenj na področju študijske problematike. Od leta 2020 je predstavnik študentov v Komisiji za doktorski študij UL. Poleg svojega raziskovalnega in pedagoškega dela na fakulteti, pa veliko sodeluje tudi pri poučevanju nadobudnih učencev in dijakov, ki jih zanima biologija oz. naravoslovje.

Kandidati za člane nadzorne komisije so:

Dr. Majda Pavlin je članica nadzornega komisije Mlade akademije od leta 2017. Bila je predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2018. Kot mlada raziskovalka je bila zaposlena na Odseku za znanosti o okolju na Institutu Jožef Stefan. Problematika doktorskih študentov ji je blizu, saj je tekom doktorskega izobraževanja dve leti predsedovala Študentskemu svetu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. Doktorirala je leta 2018 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer Ekotehnologija, sedaj pa je zaposlena kot raziskovalka na Zavodu za gradbeništvo. Poleg materinske vloge, ki ji trenutno posveča največ prostega časa, je aktivna tudi pri zavodu Znanost na cesti, ki se ukvarja s promocijo znanosti v splošni javnosti.

Dr. Matic Lozinšek je član UO od leta 2017. Zanima ga znanstvena politika, predvsem v delu, ki se nanaša na raziskovalce na začetku kariere. Leta 2018 je nadomestil dr. Jerneja Zupanca kot član delovne skupine za pripravo predloga Zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Matic je bil mladi raziskovalec na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Institutu “Jožef Stefan” in je leta 2013 doktoriral iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. V letih 2014 in 2015 se je podoktorsko izpopolnjeval v Kanadi v okviru štipendije Marie Curie International Outgoing Fellowship. Zaposlen je kot raziskovalec na FKKT UL in IJS, kjer je leta 2019 s sodelavci prejel projekt direktorjevega sklada za ustanovitev laboratorija za kemijo pod ekstremnimi pogoji, septembra 2020 pa tudi ERC Starting Grant.

Marko Drobnjak je v obdobju od leta 2019 do 2021 v društvu opravljal vlogo koordinatorja za stike z javnostmi. Zanima ga predvsem znanstvena politika, saj je uspešna in ustrezno financirana znanost gonilna sila družbenega razvoja, kjer kot celota pomembno vlogo igrajo vse znanstvene discipline. Od leta 2018 je mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, njegovo osrednje raziskovalno področje je preučevanje vloge in percepcije govora ter na splošno jezika v pravnih postopkih, ukvarja pa se tudi s sistemi za avtomatizirano razpoznavanje govora. Pri raziskovalnem delu se opira na metodološke pristope računalniškega jezikoslovja, trenutno je na raziskovalnemu izpolnjevanju v ZDA prek Fulbright programa, kjer zaključuje disertacijo. V letu 2020 je postal eden izmed voditeljev podkasta Meta PHoDcast.