S težavami v duševnem zdravju se sooča mnogo mladih na začetku raziskovalne kariere, kar močno vpliva na njihovo kvaliteto življenja, kariero in osebno življenje. Pred enim letom smo v luči epidemije COVID-19, ki je stiske mladih v znanosti še poglobila, spregovorili o pomenu duševnega zdravja, destigmatizaciji področja, skrbi za psiho-fizično zdravje, vzrokih, ki vodijo v stiske, ter o pomoči, ki je na voljo.

Na letošnjem dogodku bomo predstavili pomen ravnovesja štirih stebrov – misli, vedenja, telesa in čustev. Slednje je ključno pri soočanju z izzivi, s katerimi se mladi srečujejo na začetku znanstvene poti in omogoča učinkovitejše krmiljenje med osebnim in profesionalnim življenjem. Spregovorili bomo o pomenu pravočasnega prepoznavanja porušenega ravnotežja ter o mehanizmih ponovne vzpostavitve.

V ta namen v sklopu mednarodnega dneva duševnega zdravja na univerzah,

2., 9., 16. in 23. marca 2022

organiziramo dogodke, ki bodo obravnavali tematiko

duševnega zdravja doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere ter z njim povezane izzive, naslovljene ‘Štirje stebri ravnotežja – misli, vedenje, telo, čustva’.

Z dogodki želimo nasloviti že prisotne vzroke in posledice duševnih stisk ter preprečiti njihovo zaostrovanje, spregovoriti z udeleženci o njihovih težavah ter jim v okviru delavnic ponuditi občutka varnosti in nadzora z veščinami, ki jim bodo omogočale učinkovitejše soočanje in uspevanje. Predvsem pa bi radi našim udeležencem ponudili premik v slovenskem okolju z:

  • Ozaveščanjem o pomenu duševnega zdravja,
  • Razumevanjem povezave med mislimi, vedenjem, odzivom telesa in čustvi
  • Izpostavljanjem pomena skrbi za psiho-fizično zdravje,
  • Zavedanjem vpliva posameznika, okolice, družbe in delovnega mesta

Program (na voljo tukaj) bo vključeval predavanja domačih in tujih strokovnjakov s področja duševnega zdravja, delovne izčrpanosti in fizičnih posledic vztrajne duševne stiske. Udeležencem bomo ponudili več delavnic v izvedbi psihoterapevtov, s katerimi bomo omogočili postopno ozaveščanje in naslavljanje problematike ter ponudili orodja uspešnejšega soočanja z vsakodnevnimi izzivi. V program smo vključili tudi okroglo mizo z naslovom »Skriti destabilizatorji na delovnem mestu«”. S povabilom strokovnjakov in deležnikov edinstveno udeleženih v tematiki okrogle mize želimo spodbuditi dialog in opozoriti na specifičnost problematike gledane z različnih zornih kotov.

Na dogodek se lahko registrirate tukaj.

Društvo Mlada akademija