Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije v Ljubljani je 5. aprila 2023 potekala prva seja Sveta Slovenske skupnosti odprte znanosti, katere članica je tudi Mlada akademija. V imenu Mlade akademije se je seje udeležila Maja Dolinar, v imenu svojih institucij pa sta seji prisostvovala tudi Marko Drobnjak (ARNES) in dr. Ana Slavec (InnoRenew CoE).

Na seji je g. Miro Pušnik (Centralna tehnična knjižnica Univerze v Ljubljani) udeležence seznanil s projektom “Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji – SPOZNAJ”, ga. Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino) pa je predstavila ERA Ukrep 2 o avtorskih pravicah in podatkih za področje raziskav. G. Peter Sterle (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije) je predstavil Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2.

V drugem delu seje je ga. Dunja Legat (Univerza v Mariboru) predstavila Slovensko skupnost odprte znanosti (SSOZ), njeno vlogo in naloge. SSOZ ima ključno vlogo pri spodbujanju in razvoju odprte znanosti v Sloveniji. Njene glavne naloge so vzpostavitev zaupanja vrednega okolja z nemotenim dostopom do raziskovalnih rezultatov in interoperabilnih storitev, ki bodo slovenskim raziskovalcem omogočale dostop, hrambo, upravljanje, analizo, deljenje in ponovno uporabo raziskovalnih rezultatov. Poleg tega si bo prizadevala za širitev skupnosti odprte znanosti in vključevanje novih članov ter sooblikovanje strateških dokumentov za razvoj odprte znanosti v Sloveniji, skladnih z evropsko perspektivo razvoja odprte znanosti in evropskimi ter mednarodnimi iniciativami odprte znanosti. SSOZ bo sodelovala tudi pri razvoju in prenosu strategij razvoja odprte znanosti in pravil ter priporočil odprte znanosti v slovenski raziskovalni prostor v skladu z evropskimi in mednarodnimi iniciativami in zastopala interes pristojnih organov v evropskih telesih na področju odprte znanosti.