V četrtek, 1. junija 2023, od 12. do 13. ure bo Mlada akademija organizirala spletni seminar o anketi o duševnem zdravju raziskovalcev, ki je nastala v okviru COST akcije Researcher Mental health Observatory (ReMO) (CA19117), mreže akademikov in strokovnjakov, ki jo financira Evropska komisija. Namen raziskave je primerjati kazalnike dobrega počutja in duševnega zdravja na delovnih mestih v različnih okoljih ter oblikovati smernice za njihovo izboljšanje, izvedena pa bo v večini evropskih držav, vključno s Slovenijo.

Udeleženci seminarja bodo seznanjeni s pomenom in vsebino raziskave, vključno z ukrepi za varstvo podatkov in etičnimi vidiki, ter bodo imeli možnost postaviti vprašanja.

 Okviren program: 

  • 12:00 – Matja Zalar, članica UO Mlade akademije: Predstavitev aktivnosti Mlade akademije na področju duševnega zdravja
  • 12:10 – Mateja Erce, članica UO COST akcije ReMO in delovne skupine ReMO za pripravo raziskovalnih vprašanj ter ReMO ambasadorka duševnega zdravja: Izhodišča in raziskovalna vprašanja ankete ReMO
  • 12:25 – Ana Slavec, članica UO COST akcije ReMO in delovne skupine ReMO za oblikovanje in testiranje vprašalnika: Vprašalnik ankete ReMO in drugi viri podatkov
  • 12:35 – Alja Čontala, članica UO Mlade akademije in delovne skupine ReMO za diseminacjo in promocijo ankete: Zbiranje podatkov ankete ReMO in ravnanje z njimi

Na dogodek smo povabili predstavnike vseh slovenskih raziskovalnih organizacij in visokošolskih zavodov, lahko pa se ga udeležite tudi drugi zainteresirani. Če niste prejeli vabila na dogodek in bi želeli sodelovati, nam pišite na info@mladaakademija.si.