»Vidimo, da ljudje trpijo, vidimo alkoholizem, vidimo vse vrste težav v akademskem prostoru. Pogosto se pritožujemo, kako smo neslišani in nemočni narediti spremembe. Zdaj imamo priložnost biti slišani in ustvariti pot do pozitivnih sprememb. Ni sramota ne za posameznika, ne za institucijo, če prepozna, da stvari ne tečejo gladko. Ta raziskava je priložnost, da prepoznamo vzorce, prakse in politike znotraj institucij, ki pozitivno ali negativno vplivajo na delovne pogoje v akademskem okolju in s tem počutje zaposlenih. Da bi lahko pritegnili najpametnejše, najbolj kreativne, najbolj inovativne ljudi, bodo zaposlovalci morali misliti tudi na počutje svojih zaposlenih in ustvarjanje vzpodbudnega psihosocialnega okolja. Kognitivna učinkovitost se zmanjša ob negativnih čustvenih stanjih. Po drugi strani, se kognitivna učinkovitost poveča, kadar posamezniki doživljajo pozitivne emocije, kot so notranja motivacija, radovednost, občutek pripadnosti, slišanost ipd.«

Cilj COST akcije Researcher Mental Health (ReMO) (CA19117) je primerjati kazalnike dobrega počutja in duševnega zdravja raziskovalcev na delovnem mestu v različnih državah. Na podlagi rezultatov omenjene raziskave bodo oblikovane smernice za izboljšanje duševnega zdravja raziskovalcev in ostalih zaposlenih v raziskovalnih institucijah. 

Z veseljem sporočamo, da je anketa odprta in vas vabimo k sodelovanju. K sodelovanju povabite tudi vaše kolege, ki aktivno sodelujejo pri ustvarjanju in širjenju novega znanja. Med nje sodijo doktorski študentje, raziskovalci z doktoratom, kot tudi tehnični in ostali sodelavci, ki so soavtorji znanstvenih člankov. Raziskava ne vključuje dodiplomskih in magistrskih študentov, kljub morebitnemu sodelovanju pri pripravi znanstvenih člankov. Anketa je dostopna tukaj, izpolnjevanje vam bo vzelo približno 15 minut.

Verjamemo, da je dobro počutje zaposlenih pomembno tudi za vašo organizacijo, zato pri razširjanju ankete med raziskovalci računamo tudi na podporo raziskovalnih organizacij in vsakega posameznika. V zameno za pomoč pri razširjanju ankete boste vse organizacije prejele agregirane rezultate ankete. Če bomo z vaše institucije prejeli zadostno število odgovorov, boste prejeli poročilo, specifično za vašo institucijo, kar vam bo omogočilo, da ocenite potrebe vaših zaposlenih in sprejmete odločitve o potrebnih ukrepih.